Polska

Witold Gadowski
WSI nie chcą mówić – Już cztery lata temu w krakowskiej delegaturze Wojskowych Służb Informacyjnych powstało opracowanie na temat zagrożeń, jakie mogą wystąpić w procesie prywatyzacji Rafinerii Gdańskiej. Dokładnie rozpracowaliśmy strategię Rosjan, jaka miała zostać zastosowana w gdańskiej operacji. Raport w tej sprawie przekazany został od razu kierownictwu WSI. Wiem, że czytali go wszyscy członkowie ówczesnego dowództwa. W efekcie.... nie podjęto żadnych kroków. Raport trafił do tajnej kancelarii – opowiada podpułkownik Nowak. Z relacji mojego rozmówcy wynika, że WSI miały swojego agenta w rosyjskich strukturach gospodarczych. Dzięki jego pracy wojskowi wywiadowcy otrzymali bardzo wiele cennych informacji dotyczących planów Rosjan wobec newralgicznych gałęzi polskiej gospodarki...

Pages