Ryszard Terlecki

Ryszard Terlecki
Liczba wpisów: 1
  • WIEMY, CO ROBIĆ

    Był lojalnym kolegą i oddanym przyjacielem Miał wtedy w swoim życiu epizod polityczny, nawet partyjny, chociaż jego związki z partiami wynikały raczej z lojalności wobec przyjaciół niż z...
    Dział: Pro Memoria
    Numer 4 (50)/2010