Redbad Klijnstra

Piotr Duda
„W XXI wieku największy sukces odniosą te gospodarki i społeczeństwa, które będą kreatywne”. Czy w Polsce jesteśmy na to przygotowani? Oceniając potencjał Polski pod względem innowacyjności, ekonomiści są zgodni co do tego, że nie jesteśmy naukową potęgą. Jest jednak obszar, który swoją dynamiką rozwoju budzi ich zainteresowanie. Zaliczany jest do przestrzeni w gospodarce, która może mieć istotny wpływ na rozwój naszego kraju. Mowa o przemyśle kultury i przemyśle kreatywnym, które w 2008 r. wytworzyły w polskiej gospodarce łącznie produkt o wartości 45,1 miliarda złotych. Było to więcej od łącznego produktu w sektorach: rybołówstwo, hotele, restauracje, górnictwo i wydobycie.   W UE przemysły kultury i przemysł kreatywny mają w...
Redbad Klijnstra
„W XXI wieku największy sukces odniosą te gospodarki i społeczeństwa, które będą kreatywne”. Czy w Polsce jesteśmy na to przygotowani? Oceniając potencjał Polski pod względem innowacyjności, ekonomiści są zgodni co do tego, że nie jesteśmy naukową potęgą. Jest jednak obszar, który swoją dynamiką rozwoju budzi ich zainteresowanie. Zaliczany jest do przestrzeni w gospodarce, która może mieć istotny wpływ na rozwój naszego kraju. Mowa o przemyśle kultury i przemyśle kreatywnym, które w 2008 r. wytworzyły w polskiej gospodarce łącznie produkt o wartości 45,1 miliarda złotych. Było to więcej od łącznego produktu w sektorach: rybołówstwo, hotele, restauracje, górnictwo i wydobycie.   W UE przemysły kultury i przemysł kreatywny mają w...