Paweł Skubisz, IPN Szczecin

Funkcjonariusze przedwojennej Straży Granicznej                       Wytyczne do RO krypt. „Targowica” Wytyczne RO krypt. „Targowica” zostały wydane najprawdopodobniej w pierwszej połowie 1949 r. Pomimo zaawansowanej kwerendy w zasobach archiwalnych IPN nie udało się jednak odnaleźć instrukcji określającej cele i metody prowadzenia rozpracowania. Wiadomości na ten temat zostały jednak umieszczone w „Raporcie o wszczęciu obiektowego rozpracowania pracowników i agentów instytucji wywiadowczych, kontrwywiadowczych i służby bezpieczeństwa” z 18 czerwca 1949 r. W myśl wytycznych zawartych w dokumencie, UB dążyło do ujawnienia i zewidencjonowania osób, które do 1939 r....