Magdalena Molak

Książka „Nieplanowane. Bunt dla życia” to dopełnienie i przedłużenie tego filmowego obrazu. Wprowadza nas w kuluary zmagań polskiego dystrybutora z medialnymi atakami na film. Jest też biograficzną opowieścią działaczy pro-life o tym, jak wygląda życie, kiedy opowiemy się za… życiem. „Nieplanowane. Bunt dla życia” to opowieść na kilka głosów o rzeczywistości z filmu „Nieplanowane”, ujawniającym kulisy śmiercionośnego przemysłu aborcyjnego. Głosu Abby Johnson, której historię życia opisuje film, głosu Carry’ego Solomona i Chucka Konzelmana – scenarzystów i reżyserów, Shawna Carneya – lidera organizacji pro-life, Tomasza Balona-Mroczki i Jerzego Wolaka, którzy opowiadają o polskich doświadczeniach z filmem, oraz głosu Jacka, Roberta, Agnieszki, Magdaleny i wielu innych, których ten obraz...
Cudowny Krucyfiks z katedry na Starym Mieście w Warszawie jest dziś najcenniejszym zabytkiem późnośredniowiecznej rzeźby w stolicy. Właśnie skończyła się jego konserwacja. Krucyfiks ten to czczony przez warszawiaków obiekt kultu, otaczany szczególnym nabożeństwem przez Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, patron i „Serce Warszawy”, niemy świadek oraz towarzysz dramatów miasta. Jego niezwykła i dramatyczna historia pozostawiła widoczne ślady na figurze Chrystusa. Dlatego nie dziwi fakt, że wokół efektów prac konserwatorskich pojawiły się różne kontrowersje. Przyczynkiem do nich była niewielka dokumentacja fotograficzna opublikowana na profilu facebookowym Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, które prezentowało krucyfiks. Zdjęcia porównawcze „sprzed” i „po” konserwacji wywołały...