Krystyna Grzybowska

Krystyna Grzybowska
O Basi Hajduczku, która władała szablą i podbiła serce Wołodyjowskiego, wiedzą wszyscy dzięki Sienkiewiczowi. Andrzej Waligórski całkiem współcześnie opiewał w wierszu Pieśń o obronie Trembowli bohaterstwo pani Zofii Chrzanowskiej. Dama ta zatkała swoją tylną częścią ciała wyłom w murze obronnym twierdzy w Trembowli i w ten sposób zatrzymała tatarską nawałę. Widział to hetman Sobieski, „podszedł pod mur i zapytał: «Przebóg, a cóż to wystaje?» A sześć chorągwi husarskich krzyknęło: «Jezus Maryja! O ile nas wzrok nie myli, to pani Chrzanowska Zofija!»” Najlepsze jest zakończenie wierszyka. Otóż, kiedy hetman odznaczył panią Chrzanowską medalem i „złożył na męczennicy hetmański pocałunek, pani Chrzanowska, myśląc, że dalej ma za sobą tłuszczę, ryknęła: „Możecie całować! Po dobroci też was...
Krystyna Grzybowska
Ten, który oblizywał nóż, reprezentował jeszcze stary, peerelowski korpus dyplomatyczny, następny umiał co prawda posługiwać się sztućcami, ale miał za to inne problemy. Wszystkie jego działania były w większości amatorskie. I choć nasi „poprzełomowi” dyplomaci mieli jak najlepsze chęci, często na chęciach się kończyło. Nie radzili sobie z niezwykle skomplikowanym zadaniem reprezentowania Polski za granicą. Owszem, mieli do dyspozycji urzędników z poprzedniej ekipy, ale nie mogli im w pełni ufać ani oczekiwać od nich pełnego zaangażowania, a często także dyplomatycznych umiejętności. W czasach komunistycznych dyplomatą mógł zostać każdy. Każdy, kto wiernie służył władzy ludowej. Najczęściej w ambasadory wysyłano polityka z nomenklatury. Ambasadorem zostawało się albo w nagrodę, albo za...
Krystyna Grzybowska
Nowa forma antysemityzmu przyjęła się na Zachodzie i znalazła rzesze sympatyków. Za pretekst posłużyła obrona słusznych praw narodu palestyńskiego. Do akcji propagandowej przeciwko Izraelowi przystąpiła cała lewica nie wyłączając intelektualistów żydowskiego pochodzenia. Pokojowe demonstracje antyizraelskie były w rzeczywistości wentylem, ujściem dla skrywanej przez wielu nienawiści do Żydów jako rasy. A przy tym mieściły się w kanonie politycznej poprawności. Niemiecki dziennik „Die Welt” zwrócił uwagę, że dawny, wyrazisty i zdefiniowany antysemityzm wymiera. Nowy ma młodą twarz. Ci, co atakują dziś Żydów, czynnie lub tylko w formie propagandy, są przedstawicielami nowej generacji. Ich nienawiść do Żydów ma określone granice państwa i ideologiczne podłoże. Współczesny antysemityzm jest...
Krystyna Grzybowska
Porównanie obecnego kontraktu gazowego między Berlinem i Moskwą do paktu Ribbentrop-Mołotow przez polskiego ministra obrony Radosława Sikorskiego podczas jego wizyty w Brukseli ma swoje głębokie uzasadnienie, podobnie jak porównanie z Rapallo. Już po raz kolejny Niemcy i Rosja załatwiają swoje interesy, nie licząc się z opinią najbliższego sąsiada, którym jest Polska. Można to interpretować różnie – jako zwykłe zawieranie korzystnych interesów gospodarczych, jako arogancję i butę zachodniego sąsiada albo jako demonstrację politycznych wpływów dwóch potężnych krajów na bieg wydarzeń w Europie. Na szczęście – dodajmy – tylko w Europie, gdyż ani Niemcy, ani Rosja nie są w stanie wpłynąć na gospodarkę światową, która podlega innym regułom niż polityczne gry toczone na linii Berlin-Moskwa....
Krystyna Grzybowska
Narody uciemiężone przez komunistyczne dyktatury marzyły o Unii Europejskiej jak o raju, do którego z woli wielkich mocarstw, w tym także europejskich, nie miały wstępu. Po wojnie dokonano zbrodniczego podziału Europy, zbrodniczego, gdyż największe ofiary tej wojny zostały dodatkowo poniżone przypisaniem ich do Związku Sowieckiego. Tymczasem sprawcy największych zbrodni w historii świata, Niemcy, zbierały owoce amerykańskiego planu Marshalla i wspólnego wysiłku zwycięskich sił alianckich na rzecz odbudowy demokracji i dobrobytu na Zachodzie. Rezultatem tych wysiłków był niemiecki cud gospodarczy i stosunkowo szybkie zaleczenie wojennych ran w pozostałych, niekomunistycznych krajach.  Marzenie o powrocie do sytej, demokratycznej Europy spełniło się po blisko sześćdziesięciu latach...

Pages