Ryszard Czarnecki

Ryszard Czarnecki
Unia za nas załatwi? Tak było przed referendum akcesyjnym w 2003 r. Na pytania o warunki dla naszego rolnictwa, przemysłu czy sektora usług udzielano nagminnie aintelektualnej odpowiedzi: będzie lepiej. Wielu myślało z naiwnością pierwszoklasistów, że Unia za nas załatwi wszystkie problemy. Łącznie z korupcją i niewydolnością struktur administracyjnych. Ta wiara pokutuje do dziś, choć już na innych zasadach. Słuszna krytyka funkcjonowania państwa polskiego pod rządami PO jest często przeciwstawiana wyidealizowanej wizji Unii – oazy wolnej od korupcji, układów, nepotyzmu. Taka Unia jest kontrastem wobec Polski tyleż efektownym, co nieprawdziwym. To nie dla kaprysu czy złośliwości Parlament Europejski wymusił w 2000 r. dymisję całego składu Komisji Europejskiej z Jacquesem Santerem na...
Ryszard Czarnecki
Harcerstwo II RP – równe dla wszystkich, biednych i bogatych – już za parę lat da Polsce Szare Szeregi. I bohaterów: „Zośkę”, „Morro”, „Rudego”, ale też tych okrążonych przez Niemców na moście Kierbedzia po zamachu na Kutscherę – „Sokoła” i „Juno”, którzy woleli od więzienia śmierć w lutowych nurtach Wisły. W celi śmierci warszawskiego Pawiaka anonimowy skazaniec wyrył słowa jak werble i jak testament pokolenia II RP: Łatwo jest o Polsce mówić, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umierać, a najtrudniej cierpieć. Tragiczna generacja, która zasiliła największe podziemne wojsko Europy – Armię Krajową. To ci, także żołnierze 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, chłopcy z Kresów, którzy na przekór Jałcie, Stalinowi i sprzedajnym aliantom wymyślili jakże bolesne hasło: „Nic...
Ryszard Czarnecki
Polak w Moskwie Warto zadać sobie pytanie, czy mogłoby być inaczej. Jak by wyglądała Europa XXI w., gdybyśmy w czasach świetności Rzeczpospolitej zdecydowali się osadzić na tronie Rosji Władysława IV Wazę? Warunek był praktycznie jeden: przejście królewicza na prawosławie. W identycznych niemal okolicznościach pewien Francuz zmienił wyznanie z hugenockiego na katolickie i został królem Francji, uznając, że „Paryż wart jest mszy”. Ale dla szwedzkich Wazów zainstalowanych w Polsce, a zwłaszcza dla ojca Władysława IV, króla Zygmunta III Wazy, był to gest niemożliwy do wykonania. Święta rzymska wiara katolicka okazała się w ich przypadku ważniejsza od pragmatycznych interesów dynastycznych i państwowych. Szansa na wyeksportowanie polskiego władcy do kraju wzrastającego na sile sąsiada...
Ryszard Czarnecki
Jeżeli więc dzisiaj patrzymy na mapę polityczną Europy przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI w., trzeba dostrzegać przede wszystkim narody, bardziej niż struktury Unii Europejskiej, i wybitne jednostki, bardziej niż partie polityczne. Im większy kryzys instytucjonalny UE i im większy kryzys gospodarczy, tym wyraziściej na europejskim firmamencie świecą gwiazdy więcej niż jednego sezonu politycznego, w przeciwieństwie do licznych spadających meteorytów, czyli przejściowych, upadłych gwiazd. Oto przegląd państw i polityków Trójkąta Weimarskiego pod kątem wpływu na europejską rzeczywistość. NIEMCY Rząd „wielkiej koalicji” jest małżeństwem z rozsądku, z domowymi awanturami w tle i nieustającymi próbami zdominowania jednego partnera przez drugiego. Kanclerz Angela Merkel, choć nie...
Ryszard Czarnecki
Skoro naród popiera… Jest to czytelna metoda: im więcej partycypacji, udziału społeczeństwa, poczucia identyfikacji z danym projektem w obszarze polityki zagranicznej, tym większe poparcie ludzi dla władz formułujących taką właśnie koncepcję polityczną. Tylko czemu tak oczywistej współzależności nie rozumieją polskie władze? Dlaczego nie odwołują się w polityce zagranicznej do narodu? Nie chodzi wcale o zabieg socjotechniczny na użytek krajowej sceny politycznej. Chodzi o wzmocnienie siły argumentacji danego państwa na arenie międzynarodowej przez odwołanie się do woli własnego narodu. To może być, to bywa bardzo użyteczne: nie możemy się na to zgodzić, bo nasze społeczeństwo traktuje tę sprawę prestiżowo; musimy to osiągnąć – nasz naród jest zdeterminowany, aby to uzyskać; jeżeli tego...

Pages