Ryszard Czarnecki

Ryszard Czarnecki
Ten polityczny skandal świadczy z jednej strony o znikomości wpływów partii Tuska i partii Pawlaka w EPP (European People Party), skoro liderzy chadecji w kluczowych decyzjach nawet nie zasięgają opinii polskiej, 28-osobowej delegacji, ale przede wszystkim świadczy o czymś znacznie groźniejszym: o klimacie dla dechrystianizacji Europy. To „widać, słychać i czuć” w europejskiej przestrzeni politycznej, gdzie struktury UE, zakładane przed półwieczem przez chrześcijańskich demokratów, wierzących katolików, dziś są wykorzystywane przez różnego rodzaju lobbies, grupy nacisku wrogie nie tylko Kościołowi, ale niechętne całej chrześcijańskiej tradycji, chrześcijańskiego dziedzictwa i chrześcijańskiej tożsamości. W Parlamencie Europejskim przy okazji różnego rodzaju rezolucji skutecznie forsowane...
Ryszard Czarnecki
Koktajl i towarzysząca mu konferencja były dziełem International Foundation of European Cooperation. Formalnie fundacja ta, działająca, opierając się na prawie belgijskim, miała być otwarta na różnego rodzaju projekty i różnych donatorów. Ale w gruncie rzeczy, w praktyce w stu procentach finansowana była przez różnego rodzaju stowarzyszenia i związki rosyjskich przedsiębiorców. Olbrzymia większość z nich istniała tylko na papierze. Łatwo to było sprawdzić, ale nikt nie sprawdzał. Ci, którzy mieli wiedzieć, i tak wiedzieli, że owe stowarzyszenia z Moskwy, Sankt Petersburga czy nawet Nowosybirska były tylko „przykrywką”, przystankiem na drodze do pieniędzy rosyjskiego wywiadu do zachodnich serc, umysłów i kieszeni. Tak kupowano przychylność, tak budowano poparcie dla „strategicznego...
Ryszard Czarnecki
Skandynawowie schowali do pojemnej kieszeni swoje ekologiczne pryncypia. Ale ten lobbing trwał latami: w Parlamencie Europejskim Gazociągu Północnego bronili zażarcie – ponad politycznymi i narodowymi podziałami – i niemieccy chadecy, i niemieccy socjaliści, i włoska prawica, i angielscy liberałowie, ba, nawet część europosłów… z Litwy (co wielu, nawet bywałych ludzi, wprawiło w prawdziwe osłupienie). Etapami tego rosyjskiego „załatwiania” problemu były zaproszenie do rady nadzorczej spółki budującej Nord Stream byłego premiera Finlandii właśnie, ale też propozycja – przyjęta – dla holenderskiej, związanej z rządem Królestwa Niderlandów, firmy Gasunie, objęcia części udziałów w tejże spółce (ostatecznie Holendrzy weszli na przeszło 8 proc.). Włochów Rosja kupiła natomiast przyrzeczeniem...
Ryszard Czarnecki
Stąd sukcesy sportowe mają natychmiast przełożenie na media wcale ze sportem niezwiązane. Nasze środki masowego przekazu nagłaśniają sukcesy biało-czerwonych w stopniu wyraźnie większym, i dobrze, niż analogiczne sukcesy Francuzów i Rosjan media w ich krajach. Co prawda widziałem prezydenta Jacques’a Chiraca w loży honorowej, gdy Francja zdobywała u siebie tytuł mistrza świata w piłce nożnej, pokonując w finale Brazylię 3:0. No, ale to było od wielkiego dzwonu. Politycy w Polsce trzymają się jakoś bliżej sportowców i bynajmniej nie uważam, aby wszyscy traktowali ich instrumentalnie: wiem, że część z nich czyni to z potrzeby serca. Faktem jest ten straszliwy polski głód sukcesu. Choćby sportowego. Choćby nawet traktowanego jako namiastka czy erzac sukcesów na innych płaszczyznach....
Ryszard Czarnecki
Gdy w styczniu 2005 r. przeprowadzałem się do swojego brukselskiego mieszkania przy ulicy rue du Sceptre, na której znajduje się znany teatr, moimi sąsiadami byli głównie rodowici Belgowie i eurourzędnicy z różnych krajów. Po niespełna pięciu latach gros mieszkańców to tzw. ludność kolorowa. Duch muezzinów, Ramadanu mieszka na mojej ulicy, a arabskie (muzułmańskie) dzieci zaczynają dominować w szkołach i, coraz częściej, na uczelniach. To stwierdzenie rzeczywistości. Już nikogo nie dziwi, że znany europejski piłkarz-muzułmanin publicznie cieszy się, że doznał kontuzji tuż przed Ramadanem i dzięki temu będzie mógł porządnie, jak Allah przykazał, pościć. Istotnej zmianie ulegają zachowania europejskich polityków, zwłaszcza w takich krajach, jak Francja, Belgia, Holandia czy Wielka...

Pages