Paweł Piotr Warot

„[...] w pełnym zrozumieniu odpowiedzialności za złożenie niniejszego zobowiązania godzę się dobrowolnie współpracować z MBP dla umożliwienia przez moje informacje dotarcia do środowisk wrogich działających na szkodę Polski Ludowej. Sądzę, że posiadam możliwości współpracy w tym kierunku ze względu na pochodzenie moje z wrogiego środowiska i działalność okupacyjną w wywiadzie AK na terenie Wilna. Pracę swoją traktować będę poważnie i wykonywać sumiennie w miarę moich możliwości. Informacji udzielać będę na piśmie podpisując pseudonimem »Helena«. Zobowiązanie oraz współpracę zachowam w najściślejszej tajemnicy. Warszawa 21 XI 51 r. Hanna Skarżanka”. W czasie II wojny światowej żołnierz wileńskiej AK, wywiadowczyni Kedywu i Samodzielnej Sekcji Specjalnej, formacji odpowiedzialnych m...
Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0, obowiązująca od 1 października 2018 roku, wprowadziła zmiany w przepisach dotyczących lustracji na uczelniach wyższych. W końcu po wielu latach rektorem, dziekanem, kierownikiem katedry czy profesorem może zostać jedynie osoba, która „w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie pełniła służby w organach bezpieczeństwa państwa [...] oraz nie współpracowała z tymi organami”. Oznacza to zatem, że wymienionych funkcji nie może pełnić na przykład były rezydent SB, posiadający przed rokiem 1990 znaczący wpływ na kształt personalny, a co gorsza ideowy danej uczelni, czy też wieloletni TW. Ustawa ministra Jarosława Gowina, przez jednych chwalona, przez innych...