Paweł Drzymała, OBUiAD IPN w Poznaniu

Liczba wpisów: 1
  • Zabarwione kartoteki

    Precyzyjnie określony układ „zabarwień” obowiązywał we wszystkich urzędach bezpieczeństwa w całym kraju, dopuszczano jednak możliwość tworzenia nowych działów tej kartoteki – „z uwagi na znaczenie...
    Dział: Dodatek Specjalny IPN
    4/2006 NGP