Patrycja Kotecka

Patrycja Kotecka
Liczba wpisów: 1
  • MORDERSTWO WIZERUNKU

    Dyktatura mediów Dziś politycy i ich partie nie są w stanie funkcjonować bez środków masowego przekazu. To one są pośrednikami między partiami politycznymi a społeczeństwem. Bez sympatii mediów...
    Dział: Temat numeru
    Numer 11 (57)/2010