Elżbieta Lachman

Tęczowi aktywiści są coraz bardziej widoczni. Skupiają uwagę mediów, szczególnie tych, które szukają sensacji i przy każdej okazji powołują się na tolerancję. Przebiegły i chytry styl działania, wulgarne i agresywne zachowania, uliczne prowokacje, ataki na symbole religijne i patriotyczne, profanacje wartości, prowadzenie lekcji z tzw. edukacji seksualnej w szkołach – to środki, a cele to zmiana mentalności i norm społecznych i wymuszanie korzystnych dla grupy LGBT+ zachowań i decyzji polityków. Wszystko jest starannie zaplanowane i wpisuje się w globalną strategię przejmowania władzy, niszczenia rodziny oraz tradycyjnych wartości. Polska zajmuje aktualnie czołowe miejsce na liście krajów do zdobycia.  Przed czterema laty zapytałam działaczy z niemieckich organizacji pozarządowych...