Dariusz Jarosiński

Dariusz Jarosiński
Adam Dydziński „Dudyń”, lider młodzieżowej opozycji  nw Kętrzynie, w drugiej poł. lat 80. jeden z liderów Federacji Młodzieży Walczącej w Polsce Jerzy Wielicki „Jureczek” robił wszystko, by sprzeciwić się władzy. Potrafił np. 3 maja wywiesić z okna flagę „Solidarności”, czym wyprowadzał z równowagi milicjantów „Początki jutra” Niedługo po wprowadzeniu stanu wojennego Jureczek zamieszkał w Kętrzynie. Znajomi pomogli mu znaleźć pracę w Kętrzyńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym i jakąś stancję. Z jego wrodzoną dużą wadą wzroku (minus 9 i minus 10 i pół) przyznaje, iż nie był najlepszym stolarzem. Dość szybko spiknął się z kolegami, którzy, podobnie jak on, chcieli dołożyć komunie. Byli to chłopcy z kętrzyńskich szkół średnich. Dwóch z nich – Jarek Lipka i Tomek Kosioró –...
Dariusz Jarosiński
Reżyser i aktor Pierwsze nieśmiałe plany, by zrealizować film o ks. Popiełuszce, Wieczyński powziął w 1997 r., czyli w chwili rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego kapłana. Kilka lat później przystąpił już w sposób bardziej zdeterminowany do prac przygotowawczych, podporządkowując wspólnie z żoną Julitą swoje życie pracom nad filmem. W 2004 r. zrealizował film dokumentalny o księdzu pt. „Zwycięzcy nie umierają – opowieść o księdzu Jerzym”. Dochód ze sprzedaży kaset DVD stał się pierwszym źródłem finansowania realizacji filmu fabularnego, dzisiaj na szczęście nie jedynym. – Poczyniłem wiele kroków i zabiegów, by obraz życia księdza Jerzego zawarty w naszym filmie dotarł do młodych. Ma temu sprzyjać nowoczesny język filmu i zaangażowanie w realizację najnowszych środków i rozwiązań...
Dariusz Jarosiński
Wyzwanie czasu W styczniu 1945 r. na tereny Prus Wschodnich wkroczyła Armia Czerwona, kończyła się 700-letnia historia panowania niemieckiego na ziemiach między Wisłą a Niemnem. Ksiądz Zink podzielił los wielu mieszkańców Warmii, Mazur – został wywieziony przez Sowietów do obozu. Niestety, około 20 warmińskich księży katolickich zamordowano. Sytuacja prawna w diecezji była skomplikowana – diecezja warmińska obejmowała swoim obszarem całe terytorium Prus Wschodnich, od 1930 r. należała do metropolii wrocławskiej. (Uregulowanie spraw administracji kościelnej na tzw. Ziemiach Odzyskanych, przyłączonych do Polski w 1945 r., nastąpiło dopiero w 1972 r.). Prymas August Hlond mianował w sierpniu 1945 r. administratorem apostolskim diecezji warmińskiej dawnego profesora KUL ks. prałata dr....
Dariusz Jarosiński
Czy zatem Tatarzy mieszkający w Polsce uważają się za mniejszość narodową? Trudno generalizować. Jedni uważają się za mniejszość etniczną – Tatarów polskiego pochodzenia, inni za Polaków tatarskiego pochodzenia, a jeszcze inni za Tatarów. Opcje są różne. Jak liczna jest mniejszość tatarska w Polsce? Do roku 1945 Tatarzy zamieszkiwali głównie tereny dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, niegdysiejsze ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego. W granicach obecnej Polski osadnictwo tatarskie zajmowało niewielki obszar dwóch wsi na Podlasiu – Bohoniki i Kruszyniany. Dane ze stycznia 1939 r. podają liczbę 6006 osób narodowości tatarskiej wyznania muzułmańskiego w granicach Rzeczypospolitej. Po 1945 r. setki rodzin tatarskich wyjechały przed sowietami z Wileńszczyzny,...
Dariusz Jarosiński
Starsi ludzie tyle tu przeszli, że im nic „nie straszno”. Są pogodni. Szczęśliwi, że żyją. Babcia z Kalwiszek opowiada nam o swoim dobrym mężu, któremu zmarło się dokładnie w pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Mówi też o sadzie pełnym jabłek, gruszek, śliwek. Wspomina podróż do Polski, do siostry, jeszcze za Sowietów. Ktoś powiedział wtedy o niej „Ruska”. Widać, że do dzisiaj nie może tego przeboleć. – Przecież my mówimy, jak napisano w książkach – i szuka potwierdzenia w moich oczach, a kiedy widocznie nie wystarcza jej mój uśmiech, dodaje szybko – znam wszystkie zwrotki polskiego hymnu narodowego, chodziłam do polskiej szkoły. Wreszcie podjeżdża autobus. Kupuję bilety u kierowcy. Bilet kosztuje lit dziesięć centów, czyli tyle, ile w Wilnie wystarczy na przejechanie jednego czy dwóch...

Pages