Anna Woźniak

Anna Woźniak
Chesterton dokonuje tu freudowskiej obserwacji, sugerując, że wypowiedź ważna jest niekoniecznie ze względu na swoją treść, ale ze względu na to, co owa treść mówi o stanie psychiki autora oraz odbiorcy tej treści. Podobnej analizie, poza literaturą, mogą więc zostać poddane wszelkie oświadczenia dokonane na forum publicznym. Z tego względu kiepskie wypowiedzi publiczne, przesiąknięte na wskroś cynizmem i moralnym nihilizmem, dają możliwości analizy bardziej interesującej niż wypowiedzi moralnie ukształtowane i inteligentne (przy czym treściowo te drugie są bezspornie cenniejsze). Niestety, to te pierwsze stały się chlebem powszednim polskiej sceny politycznej i medialnej. Cynizm a humor Dla zrozumienia natury cynizmu warto dostrzec, co odróżnia go od humoru i satyry, które w naszym...
Anna Woźniak
Prywatyzacja moralności Ewolucję, jaka nastąpiła w naszym myśleniu w ciągu kilku ostatnich stuleci, opisuje Kurt Danziger w książce „Naming the Mind”. Wyjaśnia, że w średniowieczu rozum nie był zaledwie atrybutem jednostki, ale postrzegano go jako jej łącznik ze światem i kosmosem będącymi miejscem rządów boskiego porządku moralnego, który obiektywnie służył przetrwaniu i dobru człowieka. Wolność jednostki polegała na możliwości wyboru uczestnictwa w owym boskim porządku poprzez kontrolowanie swoich prywatnych instynktów. Ważnym elementem tego mechanizmu była wola, która, podążając za rozumem, kierowała decyzjami człowieka zgodnie z konkretnym prawem moralnym. Tak rozumiana relacja między jednostką, jej myśleniem i światem zewnętrznym uległa radykalnej zmianie w okresie oświecenia....
Anna Woźniak
Po upadku komunizmu, pod koniec lat 80., Francis Fukuyama, wpływowy amerykański pisarz i doradca polityczny, stwierdził, że doświadczenia XX w. pokazały, że system liberalno-demokratyczny jest wolny od słabości charakterystycznych dla wszystkich innych systemów polityczno-ekonomicznych. Jeżeli natomiast państwa, które wprowadziły liberalną demokrację są dotykane problemami społecznymi, to dlatego, że nie do końca jeszcze wprowadziły one w życie wartości wolności i równości. Adolf Hitler, wykorzystując propagandę, utorował sobie drogę do władzy i zyskał społeczne przyzwolenie dla prowadzonej przez siebie polityki w latach 30. Takie stwierdzenie zdaje się uwalniać od czujności, ignorując istotny element, który warunkuje sukces każdej ideologii – podatność jednostki na propagandę....

Pages