Anna Woźniak

Anna Woźniak
W kwestii prawdy nagromadziło się wiele przekonań, często wykluczających się nawzajem. Profesor Henryk Kiereś podejmuje próbę uporządkowania ich w sposób, który rzuca nowe światło na osoby aspirujące do prawdy („Człowiek i cywilizacja”, Lublin 2007). Z jednej strony, dyskurs nad problemem prawdy odbywa się w porządku osobowym życia człowieka, zgodnie z którym jego godność manifestuje się w zdolności poznania prawdy i w zdolności działania jej odpowiadającego. Tak pojęta prawda jest zgodnością intelektu z rzeczą. Z drugiej strony, istnieje dyskurs, który się toczy w porządku życia osobistego autora i jest wyrazem jego światopoglądu oraz indywidualnej psychologii. Nie podejmuje on próby ustalenia sądu z rzeczywistością, a jedynie prezentuje własną osobowość i strukturę myślową. Św. Paweł...
Anna Woźniak
Przeciwnicy wiary katolickiej łączą siły w swoich atakach na Kościół. W wielu przypadkach dzieje się to pod egidą oświeceniowej tradycji, której przedstawiciele zarzucali Kościołowi irracjonalność i hamowanie rozwoju człowieka na gruncie poznania rozumowego. Tymczasem, nietrudno dostrzec, że nastąpiła swego rodzaju zamiana miejsc. To katolicy coraz częściej bronią rozumu przed zamachami ze strony przeciwników Kościoła dających się ponieść pozaracjonalnym odruchom. Wśród tych ostatnich, to, co kiedyś jawiło się jako ateistyczne i racjonalne zaprzeczenie istnienia Boga, przekształciło się w wierność irracjonalnej i zdeformowanej idei Boga. Wanda Nowicka, działaczka kojarzona ze środowiskami lewicowymi, ubolewa nad brakiem dyskusji i porozumienia między środowiskami liberalnymi a...
Anna Woźniak
Od kilku lat mamy do czynienia z medialnym konstruowaniem obrazu katolicyzmu. Jako istotne dla istnienia i kontynuacji wiary katolickiej przyjęło uważać się wybrane kwestie, które są przedmiotem debat publicznych. „In vitro”, „sprawa krzyża” czy „komisji majątkowej” służą zwiększaniu oglądalności, a jako „news” zawłaszczają uwagę polskiej katolickiej opinii publicznej. Śledzenie tych wiadomości może dać katolikowi poczucie uczestnictwa w obronie wiary. Tymczasem, poza oficjalnym medialno-politycznym nurtem, niepostrzeżenie i zupełnie bezkarnie, odbywa się systematyczne podtruwanie chrześcijańskich sumień Polaków. Poświęcanie uwagi jedynie sprawom nagłaśnianym przez media prowadzi do utraty czujności. W rezultacie powszechnie pozwala się na szerzenie pozornie neutralnych opinii i sądów...
Anna Woźniak
„Otwartość”, „dialog” i „rozmowa” – przyjazne hasła, które w korzystnym świetle pokazują lewicę na tle konfliktu PO i PiS i na których buduje się wizerunek SLD – mają jednak małe realne przełożenie na aktualne problemy w kraju; same w sobie żadnej pozytywnej wartości nie reprezentują, a są jedynie nic nieznaczącymi hasłami. Powstaje pytanie, co stałoby się z czarem lewicy, gdyby antagonizm między dwiema największymi partiami prawicowymi został zażegnany lub wyeliminowany? Jakie rzeczywiste wartości i decyzje polityczne stałyby się wówczas dla lewicy priorytetowymi? Ideologia jako zapomnienie o Ideale Jeden z ideologów lewicowych, Sławomir Sierakowski, krytykuje polskich polityków prawicowych z PO i PiS za brak charakteru ideowego. Jednocześnie oskarżając innych o bezideowość,...
Anna Woźniak
Każdy ma swoją narrację O utracie trzeźwego myślenia o różnicy między autentycznością a fantazją świadczą wypowiedzi niektórych ekspertów od usług PR (public relations – ogół działań kształtujących wizerunek i relacje osoby publicznej z otoczeniem) oraz osób chętnie korzystających z ich usług. Twierdzą oni, że wszystko w przestrzeni publicznej może być wynikiem manipulacji. Argument ten jest często forsowany w analizach reakcji społeczeństwa na katastrofę smoleńską, a szczególnie dostrzegalny w kontekście krytyki filmu „Solidarni 2010”. Zrealizowany przez Ewę Stankiewicz, we współpracy z Janem Pospieszalskim, stał się unikalnym zapisem reakcji i emocji Polaków, którzy zebrali się tuż po tragedii pod Pałacem Prezydenckim. Krytycy filmu twierdzą, że zarówno on, jak i wszelkie inne...

Pages