Numer 9 (43)/2009

Tomasz Pompowski
„Gwiezdne wojny” Reagana Miała temu służyć przede wszystkim Obronna Inicjatywa Strategiczna (SDI), która określała realną przewagę USA nad sowieckim imperium (lewica, np. Carl Sagan, kpiła z Reagana, nazywając SDI mianem „gwiezdnych wojen”). „Kiedy Breżniew to zobaczył, zrozumiał, że to już jest początek końca” – wspomina Oleg Kalugin, generał KGB, który przeszedł w 1990 r. na stronę Zachodu. „Doskonale zdawał sobie sprawę, że Związek Sowiecki nigdy takiej instalacji nie zdobędzie, ze względu na potężne zapóźnienie technologiczne”. SDI było koncepcją Reagana. Już wówczas, jak wspomina najbliższy współpracownik prezydenta i doradca ds. bezpieczeństwa w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, William P. Clark, planował włączyć do tej inicjatywy Polskę, by zabezpieczyć ją na zawsze od...
Piotr Lisiewicz
Bogumił Andrzejewski niespecjalnie dbał o poetycką sławę. Wiersze pisał pomiędzy poważniejszymi zajęciami. Profesor, językoznawca, afrykanista był twórcą pisanego języka somalijskiego. Pochwała drobnomieszczańskiego Poznania Czasem ogarnia mnie wściekłość, Gdy słucham, jak pseudointelektualiści Na Wschodzie i na Zachodzie Wygadują na drobnomieszczaństwo. Mój dziadek był drobnomieszczaninem I zajmował się skupem drobiu i świń [...] A jednak miał więcej powagi i dostojeństwa W swoich sumiastych wąsach, niż wszyscy razem wzięci Wiotcy i nie strawioną lekturą wzdęci Podskakiwacze pod kulturę – wspominał Bogumił Andrzejewski w „Urywkach z własnego życiorysu retuszowanych piórem pawim”, w ich pierwszej części zatytułowanej „Pochwała przodków”. Poemat wychwalający...
Ferdynand Goetel
Kultura nie oznacza nic innego niż to, co w pojęciu jej zamknął XIX wiek. [...] Istotą jej jest humanizm, wyrosły ze świata chrześcijańskiego i antycznego i rozkwitły w wieku Oświecenia. Nie ma żadnej innej kultury, jak właśnie ta. Dla nas, rzecz jasna, dla ludzi zachodnich. Jeżeli zatem istnieje coś, co by jej można przeciwstawić, coś, co jest w istocie swej inne i nowe, to tylko barbarzyństwo. Nie myślę szydzić. Gdy barbarzyńcy rozsadzali przeżywający się Rzym, dali rzeczywiście początek nowej erze. Nie było z pewnością czasów, gdy kultura tak wiele znaczyła jako hasło, a tak mało jako treść dziejów. Całe swe życie słyszę o kulturze. Im dalej w lata, tym głośniej, uroczyściej i więcej. Z zagadnienia, obchodzącego kiedyś myślicieli, artystów, naukowców, wdarła się kultura na trybuny...
Andrzej Bobkowski
I właśnie w tych milionach „odchowanych” młodych ludzi przestało istnieć poczucie granicy. W myśl tej innej teorii lub chwilowej półprawdy, przekreśla się wszystko. Młodość była zawsze idealistyczna, buntownicza, symplistyczna w swoich rozumowaniach, apodyktyczna. Jest to zupełnie zrozumiałe. Ale gdy patrzę na dzisiejszą młodzież, zauważam rzecz zupełnie monstrualną: pełną równowagi zimnokrwistość. To nie jest idealizm burzliwy i gorący, idealizm błyszczących oczu, rozdętych nozdrzy i purpury policzków, gromów rzucanych na lewo i na prawo, przyśpieszonego pulsu. Jeszcze w nas, w moim pokoleniu, była przede wszystkim gorąca negacja, zdrowy anarchizm z jednoczesnym pragnieniem dobra i szlachetności, ciepłym i młodym. Dziś ten młody chłopak, a z nim miliony innych, wiedzą w sposób...
Prognozowane przez Samuela P. Huntingtona zderzenie cywilizacji jest już w Europie faktem, a jeszcze wyraźniej daje o sobie znać poprzez konfrontację islamu z niedobitkami europejskiego chrześcijaństwa. To już nie tylko akty terroru, ale zawzięta walka dwóch całkowicie różnych systemów wartości: archaiczno-totalitarnego systemu wartości islamskich i postmodernistycznego europejskiego oświecenia. Dzięki dominującemu w Europie relatywizmowi i bezkrytycznej tolerancji elit politycznych islam odniósł w tej walce już znaczne zwycięstwa – ich konsekwencją jest prawny i religijno-etyczny proces rozkładu Europy. Jeżeli Europa nie powróci do swoich chrześcijańskich korzeni, islam może odnieść ostateczne zwycięstwo. Zderzenie cywilizacji W swej bezprecedensowej otwartości Europa z otwartymi...

Pages