Numer 9 (115)/2015

Robert Tekieli
„Organizacja ma charakter wyraźnie schizofreniczny i paranoiczny, co wydaje się odbiciem osobowości jej założyciela L. Rona Hubbarda. [...] Z przedstawionych sądowi pism i dokumentów wyraźnie biją jego egoizm, chciwość, zachłanność, żądza władzy, mściwość i agresja wobec osób, które uważa on za nielojalne lub wrogo nastawione”. Od trzech lat kościół scjentologiczny reklamuje się podczas amerykańskiego Super Bowl. Koszt jednej reklamy w tym czasie antenowym to 10 mln dolarów. Przedstawia się jako organizacja, która potrafi pogodzić naukową pewność z religijną mądrością. Do sekty tej należą ludzie tak znani, jak Tom Cruise, Will Smith, Priscilla Presley, Kirstie Alley czy John Travolta. Werbunek jednak nie jest związany jedynie z popularnością tych...
Michał Rachoń
Zawsze tłumaczę z historycznego punktu widzenia, że obie wojny światowe wybuchły dlatego, że w Międzymorzu były problemy i możni tego świata po prostu tu się zderzają. Jeżeli jednak będzie istniało Międzymorze, czyli autonomiczna jednostka, sprzymierzona ze Stanami Zjednoczonymi, to do takiego zderzenia nie dojdzie. Czyli jest to w interesie amerykańskim, żeby istniało niezależne Międzymorze, naturalnie Polska byłaby tego sworzniem, bo to oznacza pokój – z prof. Markiem Janem Chodakiewiczem, historykiem, wykładowcą instytutu World Politics, rozmawia Michał Rachoń W instytucie, na którym Pan wykłada, w kwietniu tego roku odbyło się sympozjum, w trakcie którego amerykańscy, i nie tylko, eksperci rozmawiali o interesach Stanów...
Małgorzata Matuszak
Dzisiejsza kultura masowa postawiła sobie za zadanie ogłupianie ludzi i używa do tego różnego rodzaju środków. Robi to w tak perfidny sposób, że człowiek często nie zdaje sobie nawet sprawy, że jest ogłupiany i wykorzystywany. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wymaga to jednak uwzględnienia czynników, na które rodzic często nie ma wpływu. Należy do nich popkultura, której wszechobecność sprawia, że dziecko prędzej czy później się z nią zetknie. To nieuniknione. Nie da się utrzymać dziecka pod ochronnym parasolem. Jak jednak przygotować potomka na jej przekaz? Jak sprawić, by umiał się odnaleźć w dzisiejszym świecie, nie zatracając równocześnie tego, co w nim samym najlepsze? Żaden rodzic nie chciałby, by...
Na początku prezydentury Andrzeja Dudy jaskrawo zaznaczył się podział na dumnych i uprzedzonych. Ci pierwsi patrzą w przyszłość z nadzieją na zmiany i są na fali optymizmu. Mają prezydenta wielkich nadziei. Mogą włączyć się w dyskurs służący przemianom w Polsce. Ci drudzy pozostają na łasce i niełasce uprzedzeń, które nie tylko skłaniają ich do odmowy dialogu, do odrzucenia nieekskluzywnej i niepartykularnej przecież propozycji wspólnoty, lecz także uniemożliwiają im rzeczową rozmowę o rzeczywistości. Kurczowo trzymają się swych autorytetów. Status quo w pełni ich zadowala. O kres formowania swej kancelarii i krótkie (jak dotąd) tygodnie po zaprzysiężeniu prezydent Andrzej Duda wykorzystał przede wszystkim na spełnianie...
Małgorzata Matuszak
Człowiek uczciwy jest człowiekiem prawdziwym. Uczciwość to swoista prawda bycia człowieka, objawiająca się w jego uczuciach, myśleniu i sposobie postępowania w sposób taki, iż stanowią one jedność. Święty Tomasz z Akwinu twierdził, że „ludzie nie mogliby ze sobą współżyć, gdyby nie wyznawali prawdy sobie, gdyby jedni drugim nie wierzyli”. Istotnie, trudno sobie wyobrazić dobrze funkcjonujące społeczeństwo bez prawdomówności i uczciwości tworzących je ludzi, bez ich wzajemnego względem siebie zaufania. Tymczasem czasy, w których żyjemy, wskazują raczej na to, iż uczciwość to wartość coraz bardziej zapomniana, której chybia się w każdej z płaszczyzn możliwych jej przejawów – myślą, mową i uczynkiem. W świecie, w którym dąży się do...

Pages