Numer 6 (52)/2010

Platon nie należał do zwolenników demokracji, wychodząc z całkiem słusznego założenia: skoro nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się przed takim scenariuszem wydarzeń, w którym większość rządzących mogą stanowić głupcy i złoczyńcy, to ów ustrój może się zamienić w tyranię. Faktycznie, jeśliby się tak poważnie zastanowić, to nie dysponujemy możliwościami wyeliminowania ani głupoty, ani niemoralnego lub zbrodniczego działania z życia społeczno-politycznego. Możemy zaś starać się konstruować prawny i instytucjonalny porządek państwa w taki sposób, by udział głupców i złoczyńców w gronach decyzyjnych minimalizować. Pełna przejrzystość życia publicznego i obywatelska, roztropna kontrolowalność tego, jak działają poszczególne osoby czy instytucje wyposażone we władzę, to dwie podstawowe zasady...
Józef Piłsudski
Gdy tematu dla dzisiejszego przemówienia szukałem, doszedłem do wniosku, że niedostatecznie w moich przemówieniach legionowych podkreśliłem jedną wielką prawdę naszego istnienia, naszej pracy, jedną prawdę naszego życia. Nie ma już chyba teraz żadnych wątpliwości co do faktu historycznego, który starałem się w poprzednich odczytach nieraz wyjaśnić, że wtedy, w 1914 roku, kiedy wojna wybuchła na świecie i kiedy ludzie szli przelewać strumieniami i potokami swą krew dla takich czy innych celów, to między tymi celami nie było celu Polski. Nikt dla Polski krwi przelewać nie chciał i nikt celów politycznych związanych z Polską w początkach wojny nie stawiał i stawiać nie chciał. Myśmy, legioniści, zrobili ten wstęp do możliwości przelewania krwi za Polskę. Poszliśmy niewielką garstką...
Ostatni leśni KWP „Murata” Działalność niepodległościowego ruchu oporu w środkowej Polsce po 1947 r. „Trzeba wspomnieć wszystkich, zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa, pozostających na usługach systemu przyniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, aby nie zamazywać prawdy naszej przeszłości, w tym decydującym momencie dziejów” – Jan Paweł II. Przez ponad 60 lat próbowano zafałszować prawdziwe oblicze działalności niepodległościowej Konspiracyjnego Wojska Polskiego, a szczególnie ostatnich rebeliantów pod dowództwem kpt. Jana Małolepszego „Murata”. Pisano najczęściej o oddziale „Murata” jako o bandzie terrorystyczno-rabunkowej łamiącej żołnierskie zasady walki. Odmawiano im godności żołnierza...
Krystyna Grzybowska
Narodziny lewicy Odpowiedź nie jest ani łatwa, ani prosta, tak jak niełatwa jest droga lewicy europejskiej do sukcesu i do akceptacji przez obywateli. Skończyły się czasy dyktatury proletariatu, która uosabiała ideologię komunistyczną i realnego socjalizmu. Prawdę mówiąc, określenie lewica narodziło się we Francji w 1789 r., kiedy to w Stanach Generalnych przedstawiciele mieszczaństwa, czyli stanu trzeciego (domagający się zmian społeczno-politycznych) zasiedli po lewej stronie króla, a duchowieństwa, arystokracji i szlachty po prawej. Zatem zostali ochrzczeni lewicą. Ale dopiero w XIX w. słowo lewica rozpowszechniło się w Europie jako symbol orientacji ideologicznej i ugrupowań żądających zmian społecznych, gospodarczych, politycznych oraz ustrojowych. I tak się zaczęło. Lewica, a...
Mateusz Matyszkowicz
Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy kwestionujemy rzeczywistość nie z pozycji racjonalnych, ale przeciwnie, podajemy w wątpliwość, bo nie wierzymy ani w racjonalność rzeczywistości, ani w rozumność nas samych. Stare pojęcia tracą wówczas swój sens i nie mają szansy na powrót w świat wyznawanych przez nas idei, inaczej niż jako relikty przeszłości, o której wolałoby się zapomnieć lub którą traktuje się jako przestrogę przed zbyt mocnymi konsekwencjami samolubnego rozumu. W tym świecie pozbawionym porządku i podmiotu, który nie dostrzega ładu w sobie, szczególny problem mamy z wychowaniem. To pojęcie oraz stojący za nim system zachowań i czynności są szczególnie wrażliwe na podawanie ładu w wątpliwość. Dla osób pozbawionych poczucia porządku pojęcie wychowania stanowi swego rodzaju...

Pages