Numer 4 (98)/2014

Tomasz Terlikowski
Wasze dzieci będą takie jak my – skandowali gejowscy przeciwnicy demonstracji rodziców broniących  prawa do wychowania własnych pociech. A te słowa trzeba traktować nie tyle jako retorykę, ile jako ujawnienie własnego projektu politycznego. Lewica, szczególnie ta spod znaku LGBTQ, już nie kamufluje swoich celów, jest bowiem na tyle potężna, że nie musi tego robić. Media są, od bardzo dawna, po jej stronie; wielki biznes także; partie polityczne – szczególnie na Zachodzie – są tak podporządkowane lobby medialno-biznesowemu, że bez nich nie zrobią nic. Kościół, choć oczywiście próbuje być znakiem sprzeciwu, został już na tyle osłabiony przez kolejne kampanie nienawiści, a także działalność własnej wewnętrznej „piątej kolumny”, że w istocie nie ma już dość energii, by...
Małgorzata Matuszak
„Człowiek jest dla samego siebie najbardziej zadziwiającym przedmiotem w naturze” – pisał B. Pascal. Stanowi sam dla siebie największą zagadkę, którą rozwiązać pragnie od chwili, gdy zaczął pytać o samego siebie, wciąż jednak nie może znaleźć satysfakcjonującej go odpowiedzi na pytanie, kim jest. I pewnie nigdy takiej nie znajdzie, gdyż każdą uzna za niepełną i ograniczoną. Wciąż jednak pytać o siebie będzie, wciąż pytać o siebie powinien. Pytając, odpowiada bowiem pośrednio na pytanie, kim jest: jest istotą zdolną do tego, by o samego siebie pytać. Istotą samoświadomą. Jest „trzciną myślącą wśród traw”. Jednak zawsze kimś więcej, aniżeli o sobie wie. Prób zdefiniowania tego, kim jest człowiek, mamy wiele, każda z nauk, zgodnie ze swoją...
Magdalena Piejko
„Żeby żyć w Polsce, trzeba kombinować”. „To kraj, w którym urzędnicy okradają ludzi z marzeń”. „To miejsce, gdzie trudno być sobą”. Wielokrotnie słyszałam takie zdania, przygotowując film o polskich emigrantach. Bo tak mówi wielu z 2,7 miliona Polaków zmuszonych do życia poza swoim krajem. O ojczyźnie mówią z goryczą – tym większą, im bardziej za nią tęsknią. Jednocześnie tę Polskę mają w sercu i chcą o tym głośno mówić. „Ten chory system spędza nam sen z powiek/ brak perspektyw, brak snu i tak co dzień/ każdy kręci ten hajs na dwie łapy /czasem blisko śmierci, jeszcze częściej krat,/bo w Polsce igra z prawem prawie każdy,/ dlatego część z nich stawia wciąż na wyjazdy” – to fragment utworu „Emigranci tęsknią”...
Magdalena Michalska
Struktura gospodarcza Polski jest podobna do struktury afrykańskich krajów postkolonialnych, gdzie bankowość, handel i wielki przemysł opanowane są w bardzo wysokim stopniu przez światowy kapitał. Te działy gospodarki zostały bardzo tanio zawłaszczone. W efekcie zagraniczny kapitał inwestuje w Polsce, bo wspaniale zarabia, płacąc 4–5 razy mniej pracownikom niż u siebie w swoich przedsiębiorstwach matkach. Większość z tych zysków wypływa za granicę – z prof. Witoldem Kieżunem, ekonomistą i teoretykiem zarządzania, rozmawia Magdalena Michalska. W książce „Patologia transformacji” wyliczył Pan polskie zadłużenie, łącznie z tym ukrytym, na 3,5 biliona złotych. Czy polskie społeczeństwo będzie w stanie spłacić ten dług? Dług publiczny...
Przemysław Harczuk
Pustoszejące ulice małych, średnich, a coraz częściej i dużych miast. Upadek handlu i polskich przedsiębiorstw. Miliony wyjeżdżające za granicę. Exodus nie dotyczy już tylko młodych – przed biedą uciekają całe rodziny. Do wyjazdu zmuszani są najlepsi. Za to zawsze zostają nieudacznicy, na rządowych i samorządowych posadkach. No i niedostosowani, grzebiący po śmietnikach. Na szklanym ekranie trwa kolejne show. Głupawe i prymitywne gwiazdki każą nam się cieszyć z rozwoju Polski. Gdy ktoś, jak Jerzy Janowicz, zepsuje im sielankę, spadają nań gromy krytyki. Prawda jest jednak brutalna – polski kapitalizm, wolny rynek, przedsiębiorczość zarżnięto. Dzisiejsza Polska jest krainą dyskontów, beznadziei, upokarzającej i demoralizującej biedy. Kielce,...

Pages