Numer 4 (50)/2010

Katarzyna Gójska-Hejke
Zapowiedział Pan, że jeżeli zostanie prezesem IPN, zmieni wizerunek kierowanej przez siebie instytucji. Na czym będzie polegać ta zmiana? Chciałbym wzmocnić rolę pionu edukacji publicznej. Na naszych oczach toczy się walka o pamięć, o postrzeganie najnowszej historii Polski. W interesie naszego społeczeństwa i niepodległej RP leży mówienie i nauczanie prawdy o PRL – o tym, że było to państwo komunistyczne w Polsce (a nie państwo polskie), państwo represyjne, z sowieckiego nadania. Świadomość historii Polski Ludowej i społecznych konsekwencji jej istnienia musi być ciągle obecna w debacie publicznej i świadomości obywateli. Nie możemy dopuścić do tego, by prawda o minionej epoce uległa zatarciu – przez dwa pokolenia komunizm przeorał polską świadomość społeczną i spowodował zaistnienie...
Józef Darski
W moim rozumieniu był to okres wycofywania się z wszechogarniającego kłamstwa, w którym żyjemy od 1989 r., i pojawienia się możliwości przywracania pamięci narodowej, a więc również tożsamości Polaków, korzystania z wolności badań naukowych i osłabienia rzeczywistej cenzury. Termin „pieriedyszka” zakłada, iż jest to okres jedynie przejściowego rozluźnienia kontroli myśli, potrzebny, by system kłamstwa odzyskał równowagę i powrócił do stanu poprzedniego, z czym mamy teraz do czynienia. Pojęcie „wszechogarniającego kłamstwa” odnośmy jednak do okresu komunizmu. Teza o systemie kłamstwa kontrolującym obecnie myśli jest przesadna, zakłada bowiem funkcjonowanie dzisiaj sformalizowanej i agresywnej struktury posttotalitarnej. Wątpię, byśmy mieli do czynienia z alternatywnym rewersem...
Trudno uwierzyć, żeby oponenci Janusza Kurtyki nie rozumieli sensu i istoty powołania Instytutu Pamięci Narodowej czy społecznych funkcji nauki historycznej i powinności historyków. A jednak dochodzenie do prawdy w wielu przypadkach wywoływało nie racjonalną polemikę, tylko polityczne oburzenie. Argumenty Prezesa Kurtyki z trudem przebijały się przez ideologiczną wrzawę czy polityczną poprawność. Janusz nieustannie musiał bronić idei IPN-u. Zdawał sobie sprawę, że świat polityki, choć podzielony w ocenie nieodległej przeszłości, nie może ograniczać historykom pola badań historycznych. Ze smutkiem przyjmował ataki na niektóre publikacje, a także wyroki sądowe, które ośmieszały instytucję państwa. Jako historyk i patriota nieugięcie stał na straży pamięci narodowej. Rzec można: człowiek na...
Cenzury nie ma, ale jest Warto jednak przyjrzeć się tej kwestii od strony funkcjonalnej i zapytać, jak przedstawia się wolność badań naukowych w zakresie „sztuk wyzwolonych”, czyli humanistyki we współczesnej Polsce, która wkroczyła właśnie w trzecią dekadę swego niepodległego i demokratycznego żywota. Na wstępie trzeba poczynić tu ważne zastrzeżenie. Oto ograniczenie wolności płynąć może (i tak się też dzieje) z dwu różnych źródeł. Pierwsze to ograniczenia natury etycznej. Były one i są niezbywalnym aspektem badań naukowych zarówno w przeszłości, jak i obecnie, choć oczywiście zmieniają się przedmioty ich refleksji. Tak więc akademickie dążenie do prawdy było zawsze łączone z jakimś rodzajem moralnej odpowiedzialności. Ograniczenia takie występują we wszystkich dziedzinach nauki, choć...
Ryszard Czarnecki
Pierwszy raz terminu lustracja w epoce nowożytnej użyto w państwie, które już nie istnieje: Czechosłowacji. Sformułował je szef MSW po „aksamitnej rewolucji”, Richard Sacher. Chodziło mu o prześwietlenie kandydatów w wyborach do obu izb parlamentu pod kątem ich wcześniejszej kolaboracji z komunistyczną policją polityczną. Szybko okazało się, że problem udziału byłych agentów w polityce, armii, kulturze czy kościołach istnieje praktycznie we wszystkich krajach dawnego bloku sowieckiego. I od Polski po Estonię, od Rumunii po byłą NRD, ludzie ci nie byli bynajmniej agentami-śpiochami, lecz czynnie kształtowali życie publiczne w swoich krajach, zawsze zresztą zdecydowanie występując przeciwko „szaleństwu lustracyjnemu”. I nie należy o tym pisać w czasie przeszłym dokonanym. Jeżeli jeszcze...

Pages