Numer 4 (372)/2008 NP

Emigranci szukali schronienia w różnych państwach Europy i Azji. Wiedzieli, że jeśli pozostaną w kraju, czekają ich czystki, represje i aresztowania. (Największe represje w postaci wielkiego głodu dotknęły Ukrainę). Wielu z nich trafiło do Paryża, Berlina czy Konstantynopola. Zatrzymywali się również w Warszawie. W II Rzeczypospolitej Polacy ujrzeli ich w takiej sytuacji, w jakiej sami znaleźli się kilkanaście lat później w Anglii, we Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Narodziny prometeizmu Polscy działacze ruchu prometejskiego twierdzili, że twórcą koncepcji prometejskiej był Józef Piłsudski. Po raz pierwszy miał o niej pisać w memoriale skierowanym w 1904 roku do rządu japońskiego, kiedy próbował przekonać Japończyków o konieczności współpracy między narodami zniewolonymi przez...
Jan Matkowski
„Głupim jest polityk, który w młodości nie był socjalistą, a jeszcze głupszy ten, który po trzydziestce nim został” – mówiło się na początku XX wieku. Bardzo wcześnie socjalistą został i Petlura; z tego powodu w 1901 roku wyrzucono go z seminarium duchownego. Dołączył wtedy do działalności rewolucyjnej na rzecz obalenia rosyjskiej hegemonii nad wieloma narodami. Pracował jako nauczyciel i dziennikarz, a po 1918 roku aktywnie walczył z bolszewizmem. W 1918 roku sformował tzw. oddział kozacki, który w tymże roku stłumił w Kijowie powstanie miejscowych bolszewików. W 1919 roku ataman Petlura stanął na czele Dyrektorii – rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej. Od 1919 roku do śmierci w 1926 roku Petlura był dla Ukraińców żywym symbolem walki o niepodległość. Gdy w 1920 roku podpisano sojusz z...

Pages