Numer 4 (372)/2008 NP

Chiny długie lata szermowały argumentem, że Tajwanem rządzą prowokatorzy. Przez całą kadencję zwolennika niepodległości wyspy, prezydenta Chen Shui-biana, Pekin dowodził, że „separatyści” w Tajpej siłą przejęli kontrolę nad rodakami, którzy tak naprawdę chcą zjednoczenia z chińską ojczyzną. – Odsuńcie od władzy separatystów – głosiła chińska propaganda – a Tajwan powróci do macierzy; pozwólcie im rządzić, a Chiny będą pewnego dnia zmuszone zaatakować. Wybór na prezydenta bardziej ugodowego Ma Ying-jeou złagodził nieco wojowniczą retorykę Chińczyków – ale pamiętajmy, że na Tajwanie panuje demokracja i „separatyści” mogą za jakiś czas odzyskać władzę. Co więcej, w tajwańskim społeczeństwie nastroje separatystyczne są coraz silniejsze, a pełnej unii z ChRL domaga się jedynie niewielka...
Chiny długie lata szermowały argumentem, że Tajwanem rządzą prowokatorzy. Przez całą kadencję zwolennika niepodległości wyspy, prezydenta Chen Shui-biana, Pekin dowodził, że „separatyści” w Tajpej siłą przejęli kontrolę nad rodakami, którzy tak naprawdę chcą zjednoczenia z chińską ojczyzną. – Odsuńcie od władzy separatystów – głosiła chińska propaganda – a Tajwan powróci do macierzy; pozwólcie im rządzić, a Chiny będą pewnego dnia zmuszone zaatakować. Wybór na prezydenta bardziej ugodowego Ma Ying-jeou złagodził nieco wojowniczą retorykę Chińczyków – ale pamiętajmy, że na Tajwanie panuje demokracja i „separatyści” mogą za jakiś czas odzyskać władzę. Co więcej, w tajwańskim społeczeństwie nastroje separatystyczne są coraz silniejsze, a pełnej unii z ChRL domaga się jedynie niewielka...
Jednak równanie jest błędne. Po pierwsze: kwestie rasy i płci nie mogą służyć za materiał porównawczy. Istnieją ogromne różnice między mężczyznami i kobietami, ale nie ma różnic pomiędzy ludźmi różnych ras. O ile bowiem mężczyźni i kobiety przejawiają różnice chociażby natury psychicznej, o tyle czarni i biali (żółci i brązowi) są wewnętrznie tacy sami. Biorąc to pod uwagę, jakikolwiek z góry narzucony podział ludzi ze względu na rasę nigdy nie będzie ani etyczny, ani racjonalny. W przypadku płci zarówno argument etyki, jak i racjonalności takiego podziału jest jak najbardziej uzasadniony. Oddzielne toalety dla mężczyzn i kobiet są rozwiązaniem racjonalnym, ale stosowanie tego samego podziału w odniesieniu do ras już nim nie jest. Nie powinno się sprowadzać do wspólnego...
Olga Doleśniak-Harczuk
Polaków dzielił mur ideologiczny, naszych sąsiadów przede wszystkim fizyczny. Sytuacja w Niemczech jest o tyle niepokojąca, że tęsknota za komunistyczną przeszłością zawłaszcza kolejne obszary życia społecznego. Ostalgii ulegają zarówno starsi obywatele byłego NRD, jak i młodzi Niemcy ze starych landów. Piaskowy Dziadek – nadawany od wielu lat niemiecki serial animowany. Pierwotnie miał on dwie wersje – wschodnio- i zachodnioniemiecką. Wersja zachodnioniemiecka została jednak zdjęta z anteny. Była nadawana w latach 1959–1991. Wersja wschodnioniemiecka jest emitowana od 1959 roku do dziś. Jest to najdłuższy serial animowany na świecie. Igraszki z n(ost)algią Przechadzając się ulicami Berlina, uważny obserwator bez trudu zauważy sklepiki oferujące produkty kojarzone z NRD. Można w...
Ahmed Zakajew
Gdy republiki narodowe zaczęły ogłaszać swą niepodległość, była wśród nich również Republika Czeczeno-Inguska (która wkrótce rozpadła się na dwie odrębne – czeczeńską i inguską). Po rozwiązaniu Związku Sowieckiego republiki związkowe uzyskały niepodległość i odłączyły się od Rosji. W pierwszej chwili również niepodległość Czeczenii nie była kwestionowana. Dopiero kiedy komunistów u steru Rosji zastąpili czekiści z KGB, podjęli oni działania mające na celu umocnienie swojej władzy. Wycofując się z republik narodowych, które ogłosiły w 1991 roku niepodległość, KGB pozostawiło tam przez swą agenturę zarzewie konfliktów etnicznych: spór pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem o Górski Karabach oraz konflikt w Gruzji pomiędzy Gruzinami a Abchazami oraz południowymi Osetyjczykami. Konflikt w Gruzji...

Pages