Numer 3 (49)/2010

Jacek Kwieciński
Zwłaszcza że Platforma potwierdziła, i to z naddatkiem, me najgorsze oczekiwania. Uchodzą jej płazem rzeczy wydawałoby się niewiarygodne. A to dopiero początek. Stosowana wobec niej taryfa ulgowa przechodzi pojęcie. Operowanie podwójnymi standardami wobec partii rządzącej i jej głównego oponenta jest nagminne. I – wręcz bezwstydne. Gdybym zbudził się ze śpiączki, powiedzmy ośmioletniej, i zorientował się, kto (i jak) wspiera PO, już to całkowicie by mi wystarczyło, aby ją ocenić. Dziś zrobiłbym wszystko, aby nie znaleźć się, na czas nieokreślony, pod władzą absolutną partii ludzi „pięknych, mądrych i dobrych”. Bezideowych, bazujących na propagandzie (zwanej eufemistycznie PR). Infantylizujących, wulgaryzujących, niszczących naszą scenę polityczną. Ludzi troszczących się wyłącznie o „...
Aleksander Ścios
„Zdolności profetyczne” dziennikarki miały znaleźć wkrótce potwierdzenie w rozwoju kombinacji operacyjnej, znanej jako „afera marszałkowa”. Celem wielomiesięcznej gry było uzyskanie dostępu do aneksu Raportu z Weryfikacji WSI, a gdy okazało się to niemożliwe - zdezawuowanie zawartych w nim treści i uprzedzenie ewentualnych zarzutów dotyczących powiązań polityków PO ze środowiskiem byłych WSI. Priorytetem pozostawała osłona politycznego patrona wojskowych służb - Bronisława Komorowskiego. Specjaliści od polityki hakowej Te same dążenia przyświecają inspiratorom obecnych działań. Za akt pierwszy można uznać wypowiedź Bronisława Komorowskiego z 8 lutego 2010 r. z programu „Kropka nad i”. Padły wówczas „prorocze” słowa: „Moi przeciwnicy będą szukali na mnie haków, ale ja się prawdy nie...
Grzegorz Wierzchołowski
Minęło niedawno 10 lat od słynnej reformy oświaty autorstwa Mirosława Handkego. Ocenia ją Pani jako sukces czy porażkę? Jako porażkę. Większość środowiska nauczycielskiego spodziewała się po reformie realizacji dwóch celów: unowocześnienia oświaty i oczyszczenia jej z naleciałości ideologicznych dawnego okresu oraz wyrównania szans edukacyjnych młodych Polaków. Efekty są katastrofalne. Nie jest nowocześniej? Kluczem zarówno do unowocześnienia systemu edukacji, jak i do wyrównania szans uczącej się młodzieży, miało być wprowadzenie systemu gimnazjów, wzorowanego na modelu zachodnim. Według twórców reformy z 1999 r., to właśnie gimnazja miały być placówkami świetnie wyposażonymi, ze znakomitą kadrą nauczycielską. Tu miały być niwelowane różnice po etapie nauki w szkole podstawowej...
Krystyna Grzybowska
Polityczne przedszkole Kim jest obywatel? Jest członkiem społeczeństwa danego państwa, mającym określone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez prawo i konstytucję. Praworządnym, statecznym obywatelem. Mówimy o prawach i obowiązkach obywatelskich. Mogą być sądy i komitety obywatelskie, straż obywatelska, zorganizowana z osób prywatnych, niefachowców, do doraźnej pomocy władzom, jako instytucje tymczasowe. Wyrazem postawy obywatelskiej są również rozmaite organizacje na poziomie gmin, wsi, miasteczek, skupiające hobbystów, miłośników psów czy zwolenników wspólnego spędzania czasu wolnego. Postawa obywatelska wyraża się w zaangażowaniu w życie mieszkańców ich małej ojczyzny, w jej rozwój i modernizację. W sprawnie funkcjonującym społeczeństwie obywatelskim można mówić o wykształceniu...
Małgorzata Matuszak
O dzielności etycznej możemy mówić w dwojakim sensie: po pierwsze, oznacza pewnego rodzaju skłonność, dyspozycję do pewnego rodzaju postępowania, po wtóre – używając tutaj również liczby mnogiej – nazywając poszczególne rodzaje tych skłonności, odnoszone do różnych rodzajów działań. Zatrzymajmy się na tej pierwszej, gdyż to ona stanowi o pewnego rodzaju sposobie bycia człowieka – takiego, który, znajdując oparcie w dzielności, staje się dobry mocą działania człowieka; pomagającej nam realizować w naszym życiu wszystkie inne wartości. Dzielność etyczna jest tym, co pozwala żyć wciąż tym samym życiem, na przekór temu, co mogłoby się dobremu życiu przeciwstawiać. Czytamy u Arystotelesa w „Etyce nikomachejskiej”, że „żadnemu z ludzkich dzieł nie przysługuje tak dalece stałość jak...

Pages