Numer 3 (49)/2010

Katarzyna Gójska-Hejke
Ten numer naszego pisma trafia do kiosków w Dniu Świętości Życia. Cóż za paradoks: szczycący się nowoczesnością i tolerancją świat, opłacający dziesiątki tysięcy urzędników zajmujących się wyłącznie dbaniem, by wolność nikogo nie została naruszona, potrzebuje święta przypominającego, że nie wolno zabijać. Każdego dnia na starym kontynencie dochodzi do rzezi nienarodzonych dzieci. Każdego dnia 3200 bezbronnych istnień kończy swój króciutki żywot na śmietniku z odpadami medycznymi. Rozczłonkowani, pozbawieni czci, bezimienni mali ludzie. Fundacja „Pro” organizuje wystawy pokazujące dzieci zabite w łonie matki. Kilka przygotowanych przez nią plakatów publikujemy w tym numerze „Nowego Państwa”. Gdy będziecie je Państwo oglądać, pomyślcie, iż patrzycie na najbardziej prześladowaną wystawę w...
Piotr Jaworski
Polska oświata na równi pochyłej Powodów złego stanu oświaty jest wiele, jednak najpoważniejszym jest błędna w swoich założeniach, ale za to permanentna reforma oświaty. Założono m.in., iż system oświatowy powinien wyposażyć młodego człowieka w komplet przydatnych technicznych umiejętności nazywanych kompetencjami. Z premedytacją natomiast nie przewidziano możliwości wyposażenia go w rozległą i ogólną wiedzę, przekonując szeroką publiczność o jej nieużyteczności w codziennym życiu, aprobując tym samym nierozumność kolejnych pokoleń. Dla edukacji oznacza to odejście od naukowego przedstawiania przedmiotów akademickich oraz rezygnację z wysiłku wdrażania młodzieży w myślenie abstrakcyjne i teoretyczne. Kładziony jest raczej nacisk na przekształcanie świata i postmodernistyczne zabawy...
Ryszard Czarnecki
Konkrety. Litewskie władze oświatowe tylko ostatnio zamknęły cztery polskie szkoły i 45 polskich klas, a kolejnych 107 przeznaczonych jest do likwidacji. Jeśli ta „reforma” szkolnictwa będzie kontynuowana, z 40 szkół średnich z polskim językiem wykładowym pozostanie 13. Tak przynajmniej ocenia to Stowarzyszenie Szkół Polskich na Litwie i jego przewodniczący Józef Kwiatkowski. Mamy tu do czynienia z charakterystyczną asymetrią. O ile w Polsce wymagana jest liczba zaledwie siedmiu uczniów, aby skompletować klasę litewską (lub innych mniejszości narodowych), o tyle na Litwie od Polaków wymaga się aż 15 dzieciaków, aby taka klasa powstała. W tym samym czasie Najwyższy Sąd Administracyjny Republiki nakazał likwidację szyldów i tablic z polskimi nazwami miast i ulic zamieszkałych przez...
Stanisław Swianiewicz
Pamięć zaczęła odtwarzać obraz niezapomniany. Po polach mokotowskich przed trumną stojącą wysoko na lawecie idzie milcząca defilada. Czarne chmury burzy, nadciągającej od wschodniej strony, stanowią tło dla tej trumny. Słychać daleki huk grzmotów. [...] Patrzyłem na całą tę panoramę przed nami i myślałem o tamtej trumnie i zygzakach błyskawic nad nią. Czułem, jak jakieś trudne do zdefiniowania uczucie grozy zaczyna we mnie narastać, tak jakbym słuchał potężnej symfonii, odtwarzającej walkę z transcendentalnym żywiołem poza wymiarami materialnego kosmosu. Myślałem o cyklach narastania i upadku wielkości w dziejach. [...] * * * „Panie pułkowniku – powiedziałem – nie wydaje mi się, aby można było powiedzieć, że Polska umiera. Niezależnie od wyniku wojny jakieś Państwo Polskie istnieć...
Andrzej Waśko
Po pierwsze, analogiczną w zasadzie reformę przygotowywano już od dziesięcioleci w okresie PRL. Zapowiadał ją na początku lat 70. Edward Gierek ustami dynamicznego ministra Jerzego Kuberskiego. Pracowali nad nią potem w PRL rzecznicy „dziesięciolatki”, czyli powszechnej szkoły średniej. Nikt chyba dotąd nie zauważył, że ten sam pomysł powrócił niepostrzeżenie w zadekretowanej w 2008 r. przez rząd Donalda Tuska nowej podstawie programowej nauczania ogólnego. Zakłada ona, że kształcenie ogólne kończy się w pierwszej klasie obecnego liceum, a więc akurat po dziesięciu latach nauki, a potem w dwóch ostatnich klasach uczeń zaczyna się już „profilować” pod kątem wybranego kierunku studiów. W PRL zasady pedagogiczne „nowoczesnej szkoły” opracowywali pieczołowicie wyselekcjonowani przez partię...

Pages