Numer 12 (82)/2012

Tomasz Łysiak
Trwaj, choćby nie wiem co Próbie ognia poddawano w Średniowieczu, aby przekonać się, czy człowiek jest kłamcą. Rozpalano w tym celu dwa ogniska i kazano przechodzić między nimi. Jeśli badany przeżył – znaczyło to, że mówi Prawdę. Czyż samo życie nie bywa czasem takim stosem próbnym? Nie przeszedł próby ognia Savonarola, lecz nie z tego względu, że kłamał. W końcu zawsze głosił Prawdę, nie bacząc na konsekwencje. Po prostu na parę chwil przed płomiennym spacerem, jaki miał odbyć dominikanin… na placu Signorii spadł deszcz. Kwestia zwykłego przypadku – ulewa, która zmienia losy wielkiej postaci. Inne próby, jakim poddawano Savonarolę dla uzyskania odpowiednich zeznań (wielokrotne wyrywanie rąk i nóg ze stawów) przynosiły w końcu oczekiwane rezultaty – fra Girolamo przyznawał się do...
Sławomir Cenckiewicz
Idée fixe Proponujący ideę Wolnych Związków Zawodowych Krzysztof Wyszkowski szybko napotkał opór przyjaciół. Prowadzone konsultacje miały odpowiedzieć na pytanie najważniejsze: czy należy zakładać WZZ Wybrzeża? Wyszkowski był na tyle zdeterminowany, by je powołać, że nie do końca brał pod uwagę przeciwne opinie. Przeciwko inicjatywie Wyszkowskiego wystąpił wówczas Borusewicz, tłumacząc to słabymi wpływami wśród załóg pracowniczych: „To Krzysiek Wyszkowski dał pomysł, że należy założyć Wolne Związki Zawodowe. Wszyscy dyskutowaliśmy. Jednocześnie otworzył się kontakt na stocznię przez Kazimierza Szołocha, jednego z przywódców Grudnia ‘70 […] Krzysiek Wyszkowski konsekwentnie parł do powołania WZZ-tów, ja byłem zdecydowanie przeciwny, bo obawiałem się, że to będzie fikcja. Mieliśmy...
Jan Pospieszalski
Krzysztof Wyszkowski podczas procesu z Lechem Wałęsą Prosił Pan o uruchomienie kolejnej procedury sądowej. Na czym ona polega? Jawna sprzeczność tego fragmentu wyroku Sądu Apelacyjnego z rzeczywistością zmusiła mnie do złożenia wniosku o wznowienie postępowania. Skoro sąd zamknął oczy na stare dowody agenturalności Wałęsy, dostarczyłem mu nowe. Dzięki temu nowy skład Sądu Apelacyjnego w Gdańsku będzie mógł unieważnić poprzednie gorszące praktyki i wydać orzeczenie zgodne z przedstawionymi dowodami. Czyli rozstrzygnięcie na poziomie prawnym, czy rację miał Pan, czy Wałęsa, jest ciągle przed nami? Formalnie tak, ale to tylko kwestia czasu, bo nawet jeżeli sąd gdański będzie zwlekał z uznaniem faktów lub ponownie zaprzeczy prawdzie, to w Strasburgu czeka już mój wniosek o...
Tomasz Sakiewicz
Co zrobić, jeżeli okaże się, że UE wcale nie będzie się dalej integrować, a wręcz przeciwnie – pójdzie w rozsypkę? Polacy nie tylko za granicą, ale i w Polsce bez swojego państwa nie będą mieli żadnej ochrony. Zagrożone byłoby nie tylko bezpieczeństwo militarne, osobiste, lecz także prawne i socjalne. Czy ktokolwiek interesowałby się stanem edukacji albo naszą kulturą. Zresztą we wspólnocie też mają to w niewielkim poważaniu. Wystarczy zrobić niewielki test – zapytać Polaków w Wielkiej Brytanii, czy wolą paszport brytyjski czy unijny? Nie wiem, czy choćby jeden procent z nich wybrał ten UE. Przynależności do Wielkiej Brytanii daje bardzo wiele przywilejów; do samej Unii Europejskiej – niewiele. Nie było bardziej zjednoczonego państwa niż Związek Radziecki i żaden naród tak bardzo...

Pages