Numer 11 (93)/2013

Olga Doleśniak-Harczuk
Wymierzone w mocarstwową politykę Kremla przemówienie Angeli Merkel wygłoszone 10 dni przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie sugeruje, że plany emancypacyjne Berlina wkroczyły w fazę realizacji. Niemieccy eksperci otwarcie mówią o przewartościowaniu strategii Berlina w polityce zagranicznej. W ich ocenie Niemcy zrywają z długą tradycją usprawiedliwiania poczynań Moskwy na arenie międzynarodowej. Obniżenie rangi stosunków z Moskwą ma przebiegać równolegle do umacniania się samych Niemiec jako lidera państw europejskich. Niemcy na nowo się pozycjonują, na nowo określają priorytety i dobierają przyjaciół. Niektórzy nazwą to emancypacją, inni ucieczką do przodu w obliczu coraz bardziej butnej polityki Rosji, państwa słabnącego, ale...
Małgorzata Matuszak
Nie zastanawiamy się zbyt często nad tym, czym jest życie. Trudno ująć je w definicyjne ramy, każda z nauk czyni to na swój redukcjonistyczny sposób, życie człowieka jest jednak zawsze czymś więcej aniżeli definicje te proponują. Jest bowiem człowiek bytem „pomiędzy”, przynależy równocześnie do świata zmysłowego i świata inteligibilnego. Zatrzymajmy się chwilę przy słowach Arystotelesa, który pisał, iż „życie jest istnieniem istot żyjących”, spełnia się więc w istnieniu konkretnej istoty żyjącej, przy czym gatunek tejże istoty warunkuje sposób życia dlań charakterystyczny i właściwy. „Istnieć” dla tego oto człowieka, na gruncie filozofii Stagiryty, oznacza zatem: „być (żyjącym) człowiekiem”, czyli żyć życiem ludzkim, które jest określone pewnym sposobem życia...
Krystyna Grzybowska
Media emanują ideologią, którą jest życie nad stan i nowe porządki, czyli cholerny bałagan. Można więc kraść, prać brudne pieniądze, prostytuować się i wyrzucać swoje niechciane dzieci na śmietnik, bo życie jest skomplikowane i złożone. Mogłoby się zdawać, że żyjemy w uporządkowanym świecie, bo dzięki postępowi technicznemu i cyfryzacji łatwiej i sprawniej wiedzie się każdemu obywatelowi. Eliminacja Jesteśmy wyposażeni w samochody, a te dowożą do pracy, na zakupy i do rozrywki. Mamy komputery, a z nich dowiadujemy się, co się dzieje na świecie, a nawet w kosmosie, mamy też zdobycze chemii i fizyki, a dzięki nim wiemy, jak pielęgnować i niemowlęta, i staruszków oraz jak poprawiać sobie samopoczucie...
Małgorzata Matuszak
Co zrobią opiekunowie osób niepełnosprawnych, którym na mocy ustawy odebrano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego – jedynego źródła dochodu, a którzy do pracy pójść nie mogą, gdyż osoba chora potrzebuje stałej opieki, a na zatrudnienie profesjonalnego opiekuna po prostu ich nie stać? Problem niepełnosprawności dotyka nie tylko samych niepełnosprawnych, lecz także ich rodzin. Obecność takiej osoby zmienia, w mniejszym bądź większym stopniu, rytm życia całej rodziny. Nie oznacza to jednak, że pogarsza. Czyni go innym. Wiele zależy od tego, na jaką pomoc w tej trudnej sytuacji niepełnosprawni i ich rodziny mogą liczyć. Niestety – na niewiele, a kolejne antyspołeczne działania rządu nawet to „niewiele” jeszcze zmniejszyły. W odniesieniu do około 100 tys....
Marcin Wolski
Nowe mafie są nielojalne wobec poddanych i niekoleżeńskie wobec siebie. Trzymają się jak piramidy feudalne na zasadzie wyciąganych korzyści, ale kolebią nimi niepewność, niesolidność i atmosfera walki wszystkich ze wszystkimi. Starożytni, którzy w sferze idei wymyślili praktycznie wszystko, może poza poprawnością polityczną, zdefiniowali cały szereg form ustrojowych – były tam teokracja, czyli rządy kapłanów; była ochlokracja, czyli rządy motłochu; i gerontokracja – rządy starców. (O efebokracji, czyli rządach, albo raczej dyktaturze, młodzieży nawet się Arystotelesowi nie śniło!). Wymyślono wreszcie demokrację, czyli rządy ludu, a ściślej mówiąc – sposoby takiego manipulowania ludem, żeby mu się wydawało, że rządzi. Zawsze bowiem była jakaś elita (czytaj oligarchia...

Pages