Numer 11 (81)/2012

Małgorzata Matuszak
Podobieństwa i różnice Porządek prawny to zbiór generalnych i abstrakcyjnych norm i zasad, ustanowionych lub uznanych przez prawodawcę, a także zbiór ich następstw logicznych i interpretacyjnych. Prawo związane jest integralnie z państwem, które zabezpiecza jego przestrzeganie. Podporządkowanie się instancji prawa stanowionego nie jest więc uzależnione od wolnej woli obywatela, państwo zaś, za pomocą odpowiedniego organu, władne jest zmusić do jego respektowania. Ingerencja prawa w sprawy kwalifikowane moralnie – czyli na przykład kwestię aborcji, zapłodnienia in vitro, legalizację związków homoseksualnych – następuje na trzech poziomach porządku prawnego: tworzenia prawa, stosowania prawa i wykładni prawa. Jest to obszar do regulacji prawnych trudny, choć go często wymagający....
Anna Woźniak
Strindberg mówi tutaj o kompulsywnych odruchach, na jakie każdy jest skazany już w momencie przyjścia na świat. Człowiek odczuwa przymus powtarzania zachowań potrzebnych mu dla utrzymania identyfikacji ze swoimi korzeniami, pomimo że odruchy te sprawiają mu ból i upodlają go. To, o czym mówi Strindberg, to nic innego, jak zniewolenie człowieka przez grzech pierworodny, który nie przeszkadza, co prawda, w rozumieniu zasady moralnego życia, ale uniemożliwia konsekwentne ich wprowadzenie w praktykę. Autor rozpoznaje w tym zakresie przewagę osób wierzących w Chrystusa i Jego Kościół, który oferuje nadprzyrodzone środki uwalniające od przywiązań, nałogów, słabości, jakie pozostawili człowiekowi jego przodkowie. Innymi słowy, katolik, współpracując z łaską, uwalnia się od grzechu...
Andrzej Waśko
Jak to jest z tą przeszłością Jak wiadomo, Bauman jako lewicowy postmodernista przeciwstawia swoją płynną nowoczesność nie tylko Jerozolimie, Atenom i Rzymowi, lecz także epoce europejskiego oświecenia rozumianego jako początek pierwszej i, jego zdaniem, niedobrej fazy nowoczesności. Jego poglądy w planie politycznym są więc pamfletem na historię państw-narodów epoki nowożytnej, przy czym autor wmawia swoim czytelnikom, że są oni bardzo szczęśliwi, gdyż żyją w świecie, który z epoką państw-narodów ma już, jego zdaniem, niewiele wspólnego. Zaś strategie życiowe, które wszyscy powinniśmy w tej sytuacji rozwijać, muszą – na przekór wzorom pochodzącym ze złej przeszłości – przypominać zachowanie kameleona. Wszystko bowiem jest dziś płynne: zasady, wedle których postępujemy dla własnej...
Dawid Wildstein
Nad rzekami Babilonu – tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. Bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili, pieśni radości ci, którzy nas uciskali: „Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich!” Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie? Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica! Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem\ \ponad największą moją radość. Ściana Płaczu – to tu kolejne pokolenia Żydów płaczą za utraconą Świątynią, za zniszczoną Jerozolimą, która nadal nie podniosła się z gruzów, za swoim państwem Izraelem To oczywiście Psalm 137. To przepiękne dzieło w sposób wyjątkowo bezpośredni...
Zdzisław Krasnodębski
Faszyzm był antymarksizmem Wprawdzie twierdzi się, że minione radykalne ruchy przyczyniły się do „modernizacji” Europy i w ogóle „Zachodu”, ale najczęściej pomija się milczeniem głoszone wówczas treści. Mit modernizacyjnych skutków lewicowego radykalizmu bywa jednak podważany przez obrachunkowe publikacje. W Polsce znana jest książka Bettiny Röhl, córki Ulrike Meinhof, która opisała ponurą i krwawą „zabawę w komunizm” w ówczesnej Republice Federalnej. Przetłumaczono także książkę Goetza Aly’ego „Unser Kampf ’68. Gniewne spojrzenie w przeszłość”, w której wskazał on na podobieństwo postaw niemieckich radykałów lewicowych do postawy pokolenia ich rodziców, zafascynowanych narodowym socjalizmem. Radykalizmy XX wieku spotkały się i uzupełniały. Kategorie prawica – lewica są mylące. Nie...

Pages