Numer 10 (92)/2013

Piotr Lisiewicz
17 września 1939 roku hrabia Stefan Badeni usłyszał, że sowiecka armia przekroczyła granicę Polski. Wiedział, że wkrótce dotrze do jego majątku w Koropcu koło Tarnopola. Co się dało, rozdał służbie dworskiej i mieszkańcom wsi. „Wyzwalany” przez komunistów lud żegnał go łzami. Ginęły ostatnie ślady po trzęsącym niegdyś Galicją Wielkim Księstwie Badeńskim. Kończyła się niepodległa Polska. „Humor szubieniczny, jak i sen jest darem bogów” – myślał hrabia, nie tracąc rezonu w chwili gdy opuszczał ziemię pielęgnowaną przez trzy pokolenia Badenich. On, znający osobiście wiele koronowanych głów Europy, bratanek niegdysiejszego premiera Austro-Węgier ruszał na tułaczkę, jak setki tysięcy zwykłych polskich wygnańców. Terrorystę Piłsudskiego powiesić na gałęzi 24 lata...
Małgorzata Matuszak
Racjonalne korzystanie z Sieci może przynosić korzyści. Problem pojawia się wówczas, gdy zaczyna się użytkować ją bezproduktywnie, gdy Internet staje się wirtualną pułapką. Nie jestem przeciwnikiem Internetu. Jest on przecież jednym z najczęściej stosowanych dzisiaj mediów komunikacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych, bez którego trudno byłoby  funkcjonować. Stanowi, często najważniejsze, narzędzie pracy i rozrywki współczesnego człowieka. Internet zrewolucjonizował świat. Szczególnie chętnie korzystają z niego młodzi ludzie. Nie ulega jednak wątpliwości, że dla nich, kształtujących dopiero swoją tożsamość i osobowość, szczególnie podatnych na wszelkiego rodzaju bodźce i wpływy, cyberprzestrzeń stwarza wiele zagrożeń i niebezpieczeństw....
Mateusz Matyszkowicz
Konserwatysta to człowiek, który dużo myśli. Przede wszystkim o tym, co się zmienia, a powinno pozostać stałe. I wcale nie jest trudno się tu pogubić. Jak zatem nie pogubić się w świecie? Scholastycy uczą, że nie dojdzie do tego, jeśli zachowamy zdolność trafnego rozpoznawania zjawisk, umiejętność łączenia i oddzielania, wprawę w klasyfikowaniu i definiowaniu. Podejmijmy więc taką próbę uporządkowania kilku ważnych dla konserwy zagadnień. Jednym z problemów konserwatystów jest odróżnienie tego, co konwencjonalne i niekonwencjonalne. Konwencjonalne, czyli takie, jak ustalili sobie ludzie. Jeżeli żołnierze sobie salutują w Polsce za pomocą dwóch palców – inaczej niż w pozostałych krajach, jest to wynikiem pewnej konwencji. W pewnym...
Grzegorz Wierzchołowski
Profesor Chris Cieszewski ostatecznie unieważnił raport Millera, udowodniając na II Konferencji Smoleńskiej, że słynna „pancerna” brzoza została złamana przynajmniej pięć dni przed 10 kwietnia 2010 r. Ale amerykański naukowiec i wspierający go zespół uczonych z University of Georgia mają także inne zasługi w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy smoleńskiej. 21 października 2013 r. prof. Cieszewski wygłosił na II Konferencji Smoleńskiej referat zatytułowany skromnie „Uzupełniająca analiza brzozy smoleńskiej”. Wnioski płynące z tego wystąpienia, jak i użyte do przeprowadzenia wywodu wyniki badań, wywracają oficjalną wersję katastrofy w Smoleńsku do góry nogami. Prof. Cieszewski, korzystając z najbardziej zaawansowanych metod poprawiania jakości zdjęć...
Ryszard Czarnecki
Cała historia Najjaśniejszej Rzeczypospolitej to historia równoległa: bohaterstwa, chwały, poświęcenia, martyrologii, oddawania życia dla Sprawy, a z drugiej strony – małości, zaprzaństwa, donosicielstwa, służalczości, podłości. Jadąc Wisłostradą, zaraz za warszawską Cytadelą, a tuż za Mostem Gdańskim, skręcając w prawo, wjeżdżam w ulicę Rafała Krajewskiego. To jeden z pięciu przywódców Powstania Styczniowego powieszonych przez Rosjan w 1864 r. Jako dzieciak zapamiętałem te nazwiska: poza słynnym Trauguttem także Toczyski, Żuliński, Jeziorański i właśnie Krajewski. Cytadela – dawne więzienie rosyjskie – krzyż, legenda powstańcza, to wszystko było tuż obok kortów warszawskiej „Spójni”, gdzie...

Pages