Numer 10 (56)/2010

Krystyna Grzybowska
Dwie strony medalu W Niemczech odtrąbiono właśnie koniec kryzysu finansowego i gospodarczego. Kanclerz Angela Merkel oświadczyła, że w 2011 r. będzie już po kryzysie, a przyrost PKB wyniesie 3 proc. Podobnego zdania jest Niemiecka Izba Przemysłu i Handlu, prognozująca przyrost PKB na 2,4 proc. Poza tym przybędzie pól miliona miejsc pracy. Trudno dziś ocenić, ile jest w tych przewidywaniach propagandy sukcesu, a ile rzetelnych obliczeń. Jedno jest pewne - gospodarka niemiecka ma się dobrze, nic jej nie grozi w myśl porzekadła „zanim gruby schudnie, to chudego diabli wezmą”. I tak się właśnie dzieje. Podczas gdy Grecja, Portugalia, Hiszpania czy nawet Wielka Brytania albo Francja wprowadzają radykalne reformy dla poprawy swoich budżetów, w Niemczech wszyscy są zajęci dyskusją wokół...
Tomasz Sakiewicz
Zacznę od prawdy najprostszej, najoczywistszej, najbardziej banalnej: popełnianie zbrodni wiąże się z odrzuceniem tradycyjnego systemu wartości. Człowiek, który szanuje życie, nie może na zimno, bez poczucia fizycznego zagrożenia albo sytuacyjnej prowokacji zdecydować się na morderstwo. Na pewno nie jest w stanie planować zabicia kogoś, kto go nie skrzywdził. Mechanizm nagonki i linczu ułatwia haniebne czyny, ale mimo odpowiednich warunków psychologicznych jedni temu mechanizmowi się poddają, a inni są odporni. Istnieją po prostu ludzie dużo bardziej podatni na taką socjotechnikę i ci niemal nie podatni. „Niemal”, bo można oczywiście znaleźć wyjątki, kiedy człowiek o bardzo silnym kręgosłupie przekracza granice, których by normalnie nie przekroczył. Jest to jednak wydarzenie rzadko...
Włodzimierz Marciniak
Jednakże już we wrześniu „wielkie mocarstwo energetyczne, które powstaje z kolan” weszło w fazę poważnych perturbacji. Kryzys gospodarczy obnażył słabość i zacofanie Rosji, która nie była w stanie zrównoważyć potrzeb inwestycyjnych gospodarki z rosnącymi dochodami z eksportu surowców. W rezultacie w 2009 r. Rosja odnotowała znaczny spadek PKB, a kryzys ujawnił dużą zależność jej gospodarki od czynników zewnętrznych. Załamaniu uległ forsowany w latach 2005-2009 model rozwoju gospodarczego. Najprawdopodobniej Rosja wkroczyła w długotrwałą fazę stagnacji wynikającą z wyczerpania tych możliwości rozwojowych, które stworzyły niekonsekwentne reformy rynkowe z lat 90. Rosja znalazła się w pułapce zacofanego modelu gospodarczego i instytucjonalnego, grożącego jej marginalizacją na arenie...
Katarzyna Gójska-Hejke
Tydzień przed atakiem na łódzkie biuro Prawa i Sprawiedliwości pani Krystyna Grzybowska zaproponowała, iż napisze artykuł o nienawiści w polskiej polityce. „Tego nie ma nigdzie w Europie” - argumentowała. Byliśmy wówczas zgodni, że jeden tekst (nawet tak świetny, jak pióra pani Krystyny) to stanowczo za mało. Postanowiliśmy nienawiści w naszym życiu publicznym poświęcić cały przyszły, listopadowy numer miesięcznika. Życie w brutalny sposób potwierdziło ważkość naszych planów redakcyjnych. Przez najważniejsze polskie łamy prasowe przetoczyła się lawina kazań ich redaktorów naczelnych. Zabrakło (poza nielicznymi) wypowiedzi dotykających jądra problemu. „Gazeta Polska” i „Nowe Państwo” od bardzo dawna ze szczególną uwagą monitorują i opisują zjawisko grania nienawiścią w polskim życiu...
Zdzisław Krasnodębski
Niemiecka polityka orientuje się więc albo bardziej na kraje między Rosją i Niemcami, co siłą rzeczy było wymierzone przeciw rosyjskim ambicjom imperialnym, lub na Rosję - kosztem interesów narodów w regionie, który nazywano również „Europą przejściową” (Zwischeneuropa). Ta druga tendencja zdecydowanie dominowała. Integracja europejska i powstanie UE osłabiły tę tradycyjną alternatywę, ale nie unieważniły jej do końca. Niemiecka gra wczoraj i dziś Jak pamiętamy, w pierwszej połowie lat 90. Niemcy uchodziły za adwokata Polski w Europie. „Pojednanie” z Polską było jednym z zasadniczych celów niemieckiej polityki. Niewątpliwie leżało ono w jej racji stanu, ale dla znacznej części społeczeństwa niemieckiego było to także potrzebą emocjonalną. Chciano potwierdzenia, że epoka wojny...

Pages