41/2009 NGP

Pionierzy deprawacji Pierwsze teoretyczne podstawy walki z chrześcijaństwem dał już sam Wódz Rewolucji. W swoim referacie pt. „Zadania związków młodzieży”, wygłoszonym na III Wszechrosyjskim Zjeździe Związków Młodzieży Komunistycznej (Komsomołu) w 1920 r., jasno stwierdzał, że etyka komunistyczna odrzuca etykę opartą na przykazaniach Bożych, a więc stanowiących podstawę zachodniego systemu wartości. Bóg i wszelka religia zostały uznane za narzędzia, za pomocą których klasy posiadające usprawiedliwiały wyzysk mas pracujących. U komunistów nie wchodziły w grę jakiekolwiek koncepcje inne niż stawiające w centrum uwagi człowieka i jego klasę społeczną. Moralność komunistyczna miała być w całości podporządkowana klasowej walce proletariatu i zniszczeniu starej moralności „burżuazyjnej”....
Pielęgniarka z armii Andersa Oto los 87-letniej Weroniki Zajączkowskiej – kresowianka, zesłańca Syberii, żołnierza Andersa, z którego armią przeszła cały bojowy szlak, przez Bliski Wschód, bitwę pod Monte Cassino, aż po demobilizację na Wyspach Brytyjskich i emigrację za ocean. Wojny doświadczyła już jako 17-letnia, świeżo upieczona maturzystka. Podczas mobilizacji, w sierpniu 1939 r., sprzedawała kanapki na dworcu kolejowym w swoim rodzinnym Grodnie. Pamięta tamten 1 września – naloty samolotów niemieckich, wyjące syreny, bombardowanie miasta. W Grodnie stacjonował 67. Pułk Wojska Polskiego, tam spadło najwięcej bomb. Jej ojciec był urzędnikiem wojskowym, matka wychowywała pięcioro dzieci. Na front powołano jej najstarszego brata, służył w polskiej żandarmerii. Jego los do dziś jest...
Marcin Wolski
Dla leniwych lub uboższych pozostają liczne kanały podróżnicze w telewizji. Można zajrzeć tygrysowi w ślepia bez konieczności wybierania się na Sumatrę, gdzie takie spotkanie nie jest ani łatwe, ani bezpieczne. Toteż obecnie, aby skłonić czytelnika, by sięgnął po reportaż podróżniczy, trzeba dysponować towarem, który: jest dobrą literaturą, np. „Zielone Wzgórza Afryki” Hemingwaya czy proza Kapuścińskiego, relacjonuje niezwykłe zdarzenie – zdobycie Mount Everest, rejs tratwą Kon-Tiki, atrakcyjnie przekazuje wiedzę o jakimś zapomnianym przez Boga i ludzi zakątku, łączy walory reportażu krajoznawczego z historią polityka, sensacją, stanowiąc uzupełnienie przewodnika po wybranym kraju, jest dziełem celebrities, częściej bardziej do oglądania niż pisania. Ideałem byłoby, gdyby wszystkie te...
Andrzej Gwiazda
Kołchozowe pola o powierzchni setek hektarów ze wzgórza wyglądały jak prostokątne łatki na niezmierzonym stepie, a wielkie wyręby pozostawiały w tajdze szybko zarastające polanki. Na obszarach, gdzie na kilometr kwadratowy przypada dwóch mieszkańców, koncepcja, że człowiek mógłby przyrodzie zagrozić, wykraczała poza granice wyobraźni. Nawet bolszewickich planów przeobrażania przyrody nie odbierałem jako zagrożenia. Radzieckie czytanki dla dzieci i dla dorosłych pełne były obietnic wspaniałej przyszłości. Człowiek radziecki przekształca przyrodę. Rzeki zawracały swój bieg i zamiast płynąć pod północne lody, nawadniały jałowe stepy, czyniąc z nich rajskie ogrody. Na miejscu wyciętej tajgi aż po horyzont rozciągały się pszeniczne pola. Młodych urzekał romantyzm wielkich przemian. Starzy...

Pages