40/2009 NGP

Magdalena Żuraw
Jeszcze w 1999 r. w całej Polsce było jedynie czterech egzorcystów. Dziś ich liczba sięga 90. W największych diecezjach funkcję tę pełni trzech, czterech duchownych. Według sondażu przeprowadzonego w 2008 r. przez Instytut IMAS zaledwie 41 proc. dorosłych Polaków wierzy w istnienie diabła. Ta statystyka, zatrważająca w świetle oficjalnej nauki Kościoła katolickiego, nie powinna jednak szczególnie dziwić: współczesna kultura i sztuka, a nawet teologia, przepędziły diabła do średniowiecza, a o tym, że w świecie funkcjonują siły osobowego Zła, nie mówi się zbyt często nawet na kościelnych kazaniach. Co gorsza, wszelkie próby poważniejszej refleksji na temat zniewolenia przez szatana kwitowane są dziś z reguły ironicznym uśmieszkiem, pogardliwym wzruszeniem ramion, niezrozumieniem czy...
Małgorzata Matuszak
Słowo „sumienie” w języku polskim, według Brüknerowskiego wywodu, oznacza właściwie „wątpienie”. Najpierw – w XV w. – występowało jako sąmnienie i sampnienie, później – w wieku XIX – jako sumnienie. W strukturze swej odpowiada swoim greckim i łacińskim poprzednikom, z tym że greckiej syneidesis i łacińskiej consientia odpowiadają w polszczyźnie dwa wyrazy: sumienie i świadomość. Słowo „sumienie” składa się z przedrostka „są” określającego wspólność (jak np. w słowie „są-siad” – ten, kto ze mną siedzi; podobną funkcję spełnia greckie „syn” i łacińskie „con”) i rdzenia „mnie” oznaczającego „mniemać tak czy siak” (ocalonego np. w „pomnieć” i w jego złożeniach, czy też w „napominać”; w grece i łacinie eidesis i scientia również odnoszą się do wiedzy, także tej potocznej, wiedzy z...
Andrzej Waśko
I ty zostaniesz „homofobem”… „Homofobia”, co wynika jasno z wszelkich enuncjacji jej tępicieli, polega na mówieniu rzeczy oczywistych. Homofobem jest więc ktoś, kto ośmiela się twierdzić, że homoseksualizm jest sprzeczny z prawem natury. Natychmiast podnosi się na to płacz i głosy oburzenia przeciw dyskryminacji. Mimo to nikt nie zaprzecza, że konsekwentny homoseksualizm uniemożliwia posiadanie własnych dzieci. Gdyby tak nie było, homoseksualni aktywiści nie mieliby przecież powodu, żeby domagać się prawa do adoptowania dzieci cudzych. Nikt nie zaprzecza też, że gatunek homo sapiens jest częścią przyrody i że dążenie do biologicznego przedłużenia gatunku jest tej przyrody podstawowym prawem. No więc, jak się do tego prawa mają zachowania homoseksualne? Feminizm twierdzi, że płeć (...
Paweł Paliwoda
Poprawna intencja, ideologiczny slang Wbrew większości mediów prawicowych uważam, że działania RPO nie są pozbawione podstaw. Już w memorandum do polskiego rządu z 2007 r., oceniającym zakres realizacji zaleceń komisarza praw człowieka Rady Europy, Janusz Kochanowski zwracał uwagę polskich władz na konieczność podwyższenia standardów ochrony prawnej osób dyskryminowanych ze względu na „orientację seksualną” i „tożsamość płciową”. Rzecznik podkreśla też, że raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej „Homofobia i dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej w krajach członkowskich Unii Europejskiej” z 2008 r. zaleca wprowadzenie odpowiednich przepisów prawa karnego, które miałyby penalizować „mowę nienawiści” oraz „zachowania dyskryminujące” osoby ze względu na ich „orientację...
Jacek Kwieciński
„W 45. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między rządem lubelskim a rządem ZSRR minister spraw zagranicznych RP i minister spraw zagranicznych ZSRR wymienili depesze”. Uwaga! – Polski „rząd wolności” rozpoczął od uczczenia inauguracji zniesienia przez okupanta, państwowości polskiej. W dniu 22 lipca, nazwanym przez B. Geremka „świętem konstytucyjnym”, przywódcy tych, którzy „obalili komunizm”, stali na trybunie obok członków Politbiura PZPR. Wspólnie złożono hołd i wieniec przy „pomniku wdzięczności (dla sowieckich okupantów). „Orkiestra odegrała Międzynarodówkę”. Uwaga! – Nie „obalono”, a podżyrowano narzucenie komunizmu Polsce. I guzik prawda, że „elity zawiodły”. Elita (l.p.) składająca się m.in. z marksizujących katolików, była zaklinowana „umowami Okrągłego Stołu”. Raz...

Pages