39/2009 NGP

Jan Matkowski
Krótka biografia Według oficjalnej biografii Wacław Dworżecki urodził się 3 sierpnia 1910 r. w Kijowie, w rodzinie polskiego szlachcica Jana Dworżeckiego. W latach 1927–1929 uczył się w teatralnym studio przy Kijowskim Polskim Teatrze Dramatycznym i równolegle (1928–1930) – w Kijowskim Instytucie Politechniki. W latach 1930–1937 i 1941–1946 był represjonowany. Po uzyskaniu wolności aż do śmierci pracował w różnych teatrach ZSRR. Zagrał 122 role teatralne i 92 filmowe. Grał jedną z trzech głównych ról w radzieckim filmie szpiegowskim, znanym polskiemu widzowi jako „Tarcza i miecz” (1965 r.). Przed śmiercią napisał autobiograficzną książkę o pobycie w obozach koncentracyjnych pt. „Drogi wielkich etapów”. Praca ukazała się drukiem po śmierci aktora w 1994 r. W podziemiach GPU W...
Konferencja odbędzie się w Szczecinie w Klubie 13 Muz przy placu Żołnierza Polskiego 2. Początek konferencji 13 maja, godz. 14 Jeszcze Polsza... W maju. Wrócił do kraju. Żołnierz z Andersa dywizji. Sierpień. Dość ma już cierpień. Dość ma z milicją kolizji. Ktoś oskarżył, że z AK. Nim to wyjaśnił – już paka. Kto inny, że „chłopiec z lasu”. Znów masę miał ambarasu. Trzeci, że jest w NSZ-ecie. A to karalne jest przecie. Wiec PPR-u atrakcja. Nie poszedł. Wiadomo. Reakcja… Z „bezpieki” przyszło ich wielu. „Pewno ty jesteś w PSL-u”. Tu znowu robią mu wstręty. Za późno dał „kontyngenty”. Rewizję zrobili szaloną, znaleźli orzełka z koroną. Znów zamknąć go chcieli po świńsku. Że chłop „ani w ząb” po rosyjsku… Że umie… że nie chce… że buta!… Że „Polska” jest teraz!…...
Funkcjonariusze przedwojennej Straży Granicznej                       Wytyczne do RO krypt. „Targowica” Wytyczne RO krypt. „Targowica” zostały wydane najprawdopodobniej w pierwszej połowie 1949 r. Pomimo zaawansowanej kwerendy w zasobach archiwalnych IPN nie udało się jednak odnaleźć instrukcji określającej cele i metody prowadzenia rozpracowania. Wiadomości na ten temat zostały jednak umieszczone w „Raporcie o wszczęciu obiektowego rozpracowania pracowników i agentów instytucji wywiadowczych, kontrwywiadowczych i służby bezpieczeństwa” z 18 czerwca 1949 r. W myśl wytycznych zawartych w dokumencie, UB dążyło do ujawnienia i zewidencjonowania osób, które do 1939 r....
Obietnice towarzysza Bieruta Wytworzona sytuacja postawiła na porządku dziennym sprawę dalszych losów Polskich Sił Zbrojnych. Żołnierze emigracyjnej armii stanęli w obliczu dylematu: wracać do kraju rządzonego przez komunistów czy też pozostać na obczyźnie z nadzieją, że kiedyś Polska odzyska suwerenność. Ze strony Brytyjczyków najbardziej miarodajna w tej kwestii była deklaracja Winstona Churchilla w Izbie Gmin wygłoszona 27 lutego 1945 r. Brytyjski premier powiedział wówczas, iż „Rząd Jego Królewskiej Mości nigdy nie zapomni długu, jaki ma wobec żołnierzy polskich, którzy służyli tak dzielnie”. Wyraził też nadzieję, „że tym wszystkim, którzy walczyli pod naszym dowództwem, będzie można zaoferować przywileje i obywatelstwo imperium brytyjskiego, jeśli zechcą”. Żołnierze 2....

Pages