36/2009 NGP

Dramatis personae Henryk Zaszkiewicz urodził się 21 marca 1923 r. w Suwałkach. W momencie wstępowania do UB deklarował pochodzenie społeczne robotnicze i wyznanie rzymskokatolickie. Wykształcenie miał podstawowe. Służbę w szeregach UB rozpoczął w 1945 r. W tym samym czasie został członkiem PPR, później od grudnia 1948 r. PZPR. Zaczynał od funkcji wartownika w PUBP w Rawiczu. Później znalazł się w szeregach WUBP w Poznaniu w wydziale zajmującym się obserwacją zewnętrzną oraz walką z podziemiem politycznym. W Poznaniu pozostawał do czerwca 1951 r. Wówczas trafił na kierownicze stanowisko w Białymstoku. Uczestniczył w rozpracowywaniu oddziałów NSZ „Roga” i „Deski” na terenie powiatu Kolno. W tym czasie uczestniczył w kursie aktywu kierowniczego w Ośrodku Szkoleniowym MBP w Warszawie....
Komunistyczne początki Urodził się 27 kwietnia 1910 r. w Zwięczycy koło Rzeszowa (obecnie dzielnica miasta). Pod koniec lat 20. wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej stanowiącego młodzieżową przybudówkę nielegalnej Komunistycznej Partii Polski. Gdy związał się z ruchem komunistycznym, miał 19 lat, ale w krótkim czasie był już sekretarzem komórki działającej w rodzinnej Zwięczycy. Jako powiatowy przedstawiciel KZMP utrzymywał ścisłe kontakty z działaczami Komunistycznej Partii Polski. Tego rodzaju związki nie uszły uwagi policji i Kruczek znalazł się w areszcie, skąd po siedmiomiesięcznym śledztwie został zwolniony. W 1933 r. wstąpił do KPP, zostając sekretarzem Komitetu Dzielnicowego. Prowadził działalność jako agitator, m.in. wśród okolicznej ludności chłopskiej,...
Komunistyczne początki Urodził się 27 kwietnia 1910 r. w Zwięczycy koło Rzeszowa (obecnie dzielnica miasta). Pod koniec lat 20. wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej stanowiącego młodzieżową przybudówkę nielegalnej Komunistycznej Partii Polski. Gdy związał się z ruchem komunistycznym, miał 19 lat, ale w krótkim czasie był już sekretarzem komórki działającej w rodzinnej Zwięczycy. Jako powiatowy przedstawiciel KZMP utrzymywał ścisłe kontakty z działaczami Komunistycznej Partii Polski. Tego rodzaju związki nie uszły uwagi policji i Kruczek znalazł się w areszcie, skąd po siedmiomiesięcznym śledztwie został zwolniony. W 1933 r. wstąpił do KPP, zostając sekretarzem Komitetu Dzielnicowego. Prowadził działalność jako agitator, m.in. wśród okolicznej ludności chłopskiej,...

Pages