28/2008 NGP

Samek – kolejny naczelnik Wydziału III–1 katowickiej SB, Stanisław Samek, odpowiedzialny za rozbicie Seminarium Interdyscyplinarnego działającego przy Duszpasterstwie Akademickim w Katowicach, który przyczynił się do dezintegracji poważniejszych działań inicjatywy Spotkanie zamknięte Pierwszą informację o nowej inicjatywie w Duszpasterstwie Akademickim przekazał TW ps. „Stefan”. Konfident ten był wówczas doktorem fizyki, pracownikiem Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, zwerbowanym przez SB w początkach 1983 r. Oprócz pracy naukowej zajmował się obserwacją kolegów z Instytutu Fizyki, którzy swą bezkompromisową postawą sprawiali aparatowi bezpieczeństwa kłopoty. 27 stycznia 1984 r. „Stefan” zawiadomił swoich mocodawców, że sześć dni wcześniej w krypcie katedry odbył się wykład na...
Niepokorna polonistka Polonistką z Rokossowskiego interesowała się SB. W materiale archiwalnym, znajdującym się w Kuratorium Oświaty w Katowicach, przechowuje się negatywną opinię dyrektora ZSH napisaną po uzgodnieniu z Podstawową Organizacją Partyjną PZPR i kołem ZNP w szkole, z grudnia 1976 r., stwierdzającą, że Baranowska nie powinna otrzymać zgody na wyjazd do Austrii. Nauczycielka czynnie zaangażowała się w działalność „Solidarności”, obejmując w 1981 r. stanowisko w MKZ Katowice. Jednocześnie była aktywna w Konfederacji Polski Niepodległej, organizując w ramach Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania inicjatywy na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. Funkcjonariusze SB podjęli kilka nieudanych prób zastraszenia Baranowskiej, a po akcji z transparentem wywieszonym na...

Pages