27/2008 NGP

Ród Neymanów. Fotografia z początku XX w. IPN Wrzesień 1939 r. radykalnie zmienił ich życie. Neyman zmobilizowany został 24 sierpnia 1939 r., objął stanowisko drugiego adiutanta dowódcy 56. Pułku Piechoty; podczas kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w bitwie nad Bzurą. W czasie walk w Puszczy Kampinoskiej został ciężko ranny (26 ran i odłamków). „W leśnej walce na bagnety i granaty ręczne – wspominał – zostałem ciężko ranny, pozostawiony swojemu losowi i po przeleżeniu przez przeszło dobę [...] próbowałem nawet pełen rozpaczy popełnić samobójstwo, niestety, pistolet dwa razy odmówił posłuszeństwa”. Uratowany przez polskich żołnierzy, został przewieziony do Modlina, a następnie do Legionowa; jako inwalida został zwolniony z niewoli niemieckiej. Stanisław Kasznica (ojciec) (1874–...
Organizacja Polska – konspiracja w konspiracji Struktura ta powstała w 1934 r. i początkowo kierowała działalnością całego ONR, po rozłamie i oddzieleniu się Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga” kierowała działalnością tzw. ONR ABC. Ze względu na zakres działania dzieliła się na piony (np. pion polityczny, propagandowy), te zaś na organizacje zewnętrzne. W okresie międzywojennym taką organizacją był ONR, działający początkowo jawnie, a po delegalizacji – nielegalnie. Praca organizacyjna ONR obejmowała szereg środowisk zwanych terenami: szkolny, akademicki, harcerski, adwokacki, lekarski, kupiecki, inżynierski, robotniczy. Jednym ze sposobów finansowania organizacji podziemnej było zbieranie pieniędzy od ofiarodawców. Na fotografii „Bon daniny narodowej” Ze względu na stopień...

Pages