27/2008 NGP

„Czerwono-biała” tożsamość współczesnej Rosji Czy postsowiecko-rosyjska tożsamość współczesnych Rosjan, której kierunek budowy wyznaczyła polityka historyczna i propagandowa Władimira Putina, jest projektem narodowej identyfikacji narzuconym Rosjanom odgórnie przez kremlowskich technologów politycznych? Czy też odwrotnie – jest jedynie spełnieniem społecznego zapotrzebowania, odpowiedzią na powszechnie występujące resentymenty, nie tylko wśród elit? Pytanie o nowy model samoidentyfikacji Rosjan jest aktualne od upadku Imperium Sowieckiego. W czasach głębokiego kryzysu Rosji, straszliwego poniżenia, w jakim jej mieszkańcy się wówczas znaleźli, jedyną alternatywą dla starego, komunistycznego uniwersalizmu wydawała się wówczas odrodzona idea narodowa. Pytanie dotyczyło tego, jaki nowy...
Bohdan Urbankowski
Filozofia i jej narzędzia Zacząć trzeba od dobrej wiadomości dla ogółu: wszyscy jesteśmy filozofami, słowo to przecież oznacza miłośnika mądrości. Nie zdarzyło mi się napotkać nikogo, kto deklarowałby się jako miłośnik głupoty – do tego z wzajemnością. Rezygnując z pracy budowania definicji (nie ma dobrych, prócz deiktycznych, polegających na pokazywaniu palcem), ograniczmy się roboczo do stwierdzenia, że filozofowanie polega na powtórnej (a czasem na wielokrotnej) obróbce wcześniej już uzyskanej wiedzy, na zamienianiu jej w ogólną teorię wszystkiego. Stąd różne tej filozofii działy i stąd także kreowanie nowych dziedzin (logika, psychologia) przez filozofię. Jak zauważył już Arystoteles: każda z nauk jest bardziej pożyteczna od filozofii, ale żadna nie jest szlachetniejsza....
Katarzyna Gójska-Hejke
Poeta przywołuje w poemacie słynący cudami obraz Matki Bożej Nowogródzkiej, znajdujący się w bocznej kaplicy świątyni. Gdy młody Mickiewicz stawiał pierwsze kroki, w jego rodzinnym miasteczku powstawało odrębne miasto – miasto zmarłych – nowogródzki cmentarz katolicki. Właśnie z tego okresu pochodzą najstarsze zachowane do naszych czasów nagrobki zasłużonych mieszkańców Nowogródka. Zajmująca powierzchnię 1,5 hektara nekropolia to bastion dawnej prowincjonalnej sztuki nagrobnej. Przyznać jednak należy z goryczą, że cmentarz jest dziś w opłakanym stanie. Tuż po upadku Związku Sowieckiego miejscowi Polacy podjęli trud inwentaryzacji nowogródzkiego miasta zmarłych. Dokładnie opisali i zaznaczyli na mapie ponad pół tysiąca grobów, z których ponad połowa już wówczas pozbawiona była...
Tadeusz Płużański
Parszywa dwunastka W 1996 r., w słynnym procesie Humera, 12 byłych ubeków skazano na kary więzienia. Za zbrodnie stalinowskie, które w świetle polskiego prawa – jako zbrodnie przeciwko ludzkości – nie ulegają przedawnieniu. Wyroki otrzymali: Adam Humer, Eugeniusz Chimczak, Jan Dąbrowski, Markus Kac, Mieczysław Kobylec, Edmund Kwasek, Roman Laszkiewicz, Leon Midro, Jan Pugacewicz, Tadeusz Szymański, Tadeusz Tomporski i Wiesław Trutkowski. Dwa lata później, po apelacji obrońców, Sąd Wojewódzki w Warszawie zmniejszył wyroki Humerowi, Chimczakowi i Laszkiewiczowi do siedmiu i pół roku więzienia. Zgodnie z kodeksem karnym z 1932 r., który obowiązywał również w latach 50., kiedy oskarżeni popełnili zarzucane im przestępstwa, była to największa kara, jaką mogli otrzymać. Skrócenie czasu...
Katarzyna Gójska-Hejke
Jako że nic mnie nie łączy z wyżej wspomnianą wspólnotą, a i kibic ze mnie marny, to reprymendy mistrzów robią na mnie dość średnie wrażenie. W moim najgłębszym przekonaniu mamy prawo domagać się od naszych sportowców tego, by reprezentowali nas godnie. To w Polsce rozpoczęli swe sportowe kariery, Polskę reprezentują, oczekują od nas nie tylko kibicowania, lecz także tego, byśmy wspierali ich finansowo. I domyślam się, iż w znacznej części wywiązujemy się z naszych obowiązków. Dlaczego zatem nie mamy oczekiwać, że na oczach całego świata w jakikolwiek sposób zaprotestują przeciwko ludobójstwu w swoim i naszym imieniu? Kilka miesięcy temu oglądałam dokument opowiadający o aukcji charytatywnej zorganizowanej w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych, w którym do zdrowia dochodzą amerykańscy...

Pages