23/2008 NGP

Konflikt w Świebodzinie Konfliktowa sytuacja zaostrzała się w sierpniu 1981 r. w okolicach Świebodzina. Władze województwa, lekceważąc rolników, przez siedem miesięcy nie udzielały odpowiedzi i nie załatwiły wniosków rolników o zwrot ziemi bezprawnie lub z rażącą krzywdą odebranej rolnikom. NSZZ RI „S” w gminie Świebodzin zorganizowała akcję protestacyjną w Glińsku k. Świebodzina. Do jej organizatorów należeli m.in. przewodniczący Komitetu Akcji Protestacyjnej Rolników Indywidualnych Kazimierz Hukiewicz, a także Leonard Tyc i Konstanty Sudera z Rusinowa. W konflikcie między rolnikami a Kombinatem PGR, Zarząd Regionu Środkowego Nadodrza NSZZ „S” poparł stanowisko Komitetu, włączając swoich działaczy do rozmów mediacyjnych z władzami. Zarząd Regionu NSZZ „S” w Zielonej Górze...
Zadaniem SB było m.in. „przenikanie” osobowych źródeł informacji do komitetów założycielskich, ujawnianie „kontaktów elementów antysocjalistycznych” z „S” i ustalanie miejsc powielania materiałów „mogących zawierać wrogie treści”. Departament III „A” polecił też działania „ukierunkowane na uzyskanie korzystnych wyników” w wyborach do władz Związku oraz kompromitowanie kandydatów o „negatywnych postawach politycznych”. Działanie przeciwko „S” kontynuowano – zakładano nowe sprawy operacyjne (SOS i SOR), rozpracowywano aktywnych działaczy Związku lub zajmowano się istotnymi wydarzeniami (np. strajkami, materiałami „antysocjalistycznymi”). SB zajmowała się też kontrolą korespondencji, wykonywaniem fotografii operacyjnych, podsłuchiwaniem telefonów (np. w siedzibie „S” – krypt. „Pegaz”,...

Pages