21/2007 NGP

Pułkownik Bohun-Dąbrowski dokonuje przeglądu jednej z kompanii wartowniczych w Heilbron, 1947 r. Brygada Świętokrzyska Podczas słynnego marszu bojowego z początku 1945 r. Brygada Świętokrzyska (BŚ) dotarła na tereny Czech. W pierwszych dniach maja 1945 r. jej żołnierze wspólnie z oddziałami 3. Armii Amerykańskiej gen. George’a Pattona walczyli przeciwko ostatnim stawiającym opór oddziałom niemieckim w okolicach Pilzna. W trakcie walk NSZ-owcy wyzwolili kilka miejscowości oraz obóz koncentracyjny dla kobiet w Holiszowie. Przez następne miesiące brygada stacjonowała w Czechach, stanowiąc nie formalnie – ale faktycznie – część amerykańskich sił okupacyjnych. W połowie sierpnia 1945 r. zakończyły się rozmowy pomiędzy dowództwem BŚ a oficerami US Army dotyczące przyszłych losów...
Życiorys dla ubeków Urodził się 23 stycznia 1924 r. w Krasocinie pow. Włoszczowa, w rodzinie Stanisława i Stanisławy z domu Klimczyk. Wykształcenie – szkoła powszechna i 3 klasy gimnazjum. Podporucznik z partyzantki, kawaler. W marcu 1944 r. miał wstąpić do oddziału partyzanckiego AK „Marcina” (Marcina Tarchalskiego) we Włoszczowie. Wkrótce jednak, jak twierdził, opuścił oddział, ponieważ ten „współpracował z obszarnikami wymierzając chłostę chłopom”(sic!) – co musiało miło zabrzmieć w ubeckim uchu. W Małogoszczy dołączył do oddziału partyzanckiego NSZ „Bema” (Stanisława Grabdy). Wówczas też przyjął ps. „Dąb” i został drużynowym. Z Małogoszczy oddział udał się w Opatowskie. Tam 9 czerwca 1944 r. brał udział w koncentracji oddziałów NSZ w Mirogonowicach pod dowództwem mjr. „Kazimierza...

Pages