21/2007 NGP

Przejście Jeszcze nie tak dawno dla ludzi wierzących choroba była doświadczeniem mającym na celu wzbogacenie człowieka. Stanowiła impuls do rozwoju duchowego. Była krzyżem, który miał zbliżyć do Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zaś śmierć była uważana za naturalną cezurę, moment przełomowy między życiem doczesnym a życiem wiecznym. Była aktem przejścia takim samym jak narodziny – z jednego życia do drugiego. O śmierci rozmawiało się spokojnie. Większą grozę budziła myśl o niedostąpieniu zbawienia. Ludzie bali się nagłej i niespodziewanej śmierci, bo taka śmierć uniemożliwiała im pojednanie się z Bogiem. Wierzyli, że w ostatniej chwili zdążą jeszcze wyprosić zbawienie od Pana. Modlitewnik Wspólnoty Chrześcijańskiej z 1986 r. zaleca: „Gdy jesteś przy konającym, unikaj wszystkiego, co by...
W czasach II wojny światowej dzieła sztuki masowo wywożono z Polski, głównie z ziem ówczesnego Generalnego Gubernatorstwa. Niemcy dokładnie planowali przewóz co bardziej wartościowych obiektów na teren Rzeszy, starali się ich wędrówkę regulować prawnie. Uzasadniano ją również z moralnego punktu widzenia – wartościowe przedmioty miały być dzięki temu uchronione przed zniszczeniem w ogniu walk. W 1940 r. Kajetan Mühlmann w imieniu Hansa Franka uroczyście podarował Hitlerowi katalog najcenniejszych dzieł sztuki „zabezpieczonych” dla potrzeb przyszłego Führermuseum w Linzu. Także z obszarów włączonych do Rzeszy wywożono dzieła sztuki – dalej na Zachód, w głąb Niemiec. To, czego nie zabrano oficjalnie, w zgodzie z ówczesnymi niemieckimi przepisami, zostało rozkradzione przez żołnierzy albo...
Dariusz Jarosiński
Reżyser i aktor Pierwsze nieśmiałe plany, by zrealizować film o ks. Popiełuszce, Wieczyński powziął w 1997 r., czyli w chwili rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego kapłana. Kilka lat później przystąpił już w sposób bardziej zdeterminowany do prac przygotowawczych, podporządkowując wspólnie z żoną Julitą swoje życie pracom nad filmem. W 2004 r. zrealizował film dokumentalny o księdzu pt. „Zwycięzcy nie umierają – opowieść o księdzu Jerzym”. Dochód ze sprzedaży kaset DVD stał się pierwszym źródłem finansowania realizacji filmu fabularnego, dzisiaj na szczęście nie jedynym. – Poczyniłem wiele kroków i zabiegów, by obraz życia księdza Jerzego zawarty w naszym filmie dotarł do młodych. Ma temu sprzyjać nowoczesny język filmu i zaangażowanie w realizację najnowszych środków i rozwiązań...
Marcin Wolski
– Nazwisko!? – rzucił Sędzia. – Patałłach – odrzucił Osioł i wyjaśnił, że przyjął je po lekturze kultowej książki „O dwóch takich, co ukradli Księżyc”, przez dwa ostatnie lata wyjątkowo pilnie studiowanej przez koronowane głowy i wszystkie wywiady tego świata jako dzieło wyjątkowo profetyczne i jako jedna z tych baśni, które wywarły największy wpływ na globalną rzeczywistość. – Rozumiem. Powiedzcie jednak, o co macie pretensję do onego Guliwera? – pytał przewodniczący Trybunału. – Notoryczne mijanie się z prawdą – odparł Osioł. – A właściwie mało powiedziane: Łganie w żywe oczy. W całej sali rozległy się okrzyki oburzenia rzucane na przemian basem i falsetem. To przedstawiciele ambasad królestw Liliputów i Olbrzymów protestowali przeciwko kalaniu pamięci znakomitego...

Pages