17/2007 NGP

Waldemar Łysiak
Moje refleksje a propos wywołała informacja telewizyjna z 4 czerwca. Otóż według sondażu TVP 3: 67 procent rodaków uważa, że nie jesteśmy krajem niepodległym. Vulgo: dwie trzecie współobywateli kwestionuje naszą suwerenność. Szokujące, nieprawdaż? Nie znając przyczyn takich opinii, można jedynie spekulować, że ankietowanym szło o unijne ograniczenie suwerenności członków, gdyż państwa należące do UE wyzbyły się części niepodległości narodowej (zwłaszcza prawnej) na rzecz kontynentalnych dyrektyw Brukseli i Strasburga. Nie możemy już robić wszystkiego co chcielibyśmy robić, bo za samowolę grożą ciężkie unijne restrykcje. I to się będzie pogłębiać, ergo: powiększać się będzie skala zdesuwerenizowania Lechistanu. Pytanie: czy nasze wnuki przez słowo „suwerenność” (suwerenność polityczna)...
Bohdan Urbankowski
Kiedyś nie było bramy, nie było cmentarza. Zgodnie z chrześcijańską tradycją zmarłych chowano na przykościelnych cmentarzykach. Bogatych – w samych kościołach, często w osobnych kaplicach. Najskromniejsi czy najbardziej obłudni z mieszczan kazali się grzebać pod progiem, chcieli, by ich deptano. Przenosili w zaświaty swoją pokorę, może obłudę, w każdym razie coś bardzo ludzkiego. Ci, których nagrobki widzimy w kościołach i na cmentarzach, przenosili jeszcze więcej tego, co ludzkie. Stroje, tytuły polityczne i naukowe, podobizny osób kochanych – jakby bali się samotności w zaświatach. Na wszelki wypadek nieśli też z sobą dużo pobożności. Przechodzili do lepszego świata ułożeni w trumnach, ale przecież klęczeli na pomnikach, czasem stali ze sztandarem czy krzyżem w ręce. Niby milczeli, ale...
Wojna i pierwszy okres okupacji (IX 1939 – VI 1941) Działania wojenne jesienią 1939 r. ominęły Piskorowice. Na podstawie sowiecko-niemieckiego układu o przyjaźni i granicach (28 IX 1939 r.) miejscowość znalazła się pod okupacją niemiecką, tuż przy granicy z ZSRR natomiast sąsiadująca z nią Sieniawa (gdzie Polacy stanowili większość) – pod okupacją sowiecką. Piskorowice zostały włączone do powiatu biłgorajskiego, dystryktu lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa. Najbliższym ośrodkiem miejskim stał się położony na drugim brzegu Sanu Leżajsk. W obawie przed aresztowaniem przez NKWD spod sowieckiej okupacji uciekali do Leżajska ukraińscy działacze polityczni, również ci o poglądach nacjonalistycznych. Pomnożenie elit ukraińskich, w połączeniu z polityką niemieckiego okupanta, który...

Pages