17/2007 NGP

Jacek Lilpop
Wszelkie objawy kultu religijnego: wizerunki, obrzędy, pieśni przy odpowiednim nastawieniu mogą wydać się kiczowate, szmirowate, nieprawdziwe i śmieszne. Czyż nie śmieszny jest muzułmanin bijący czołem w ziemię, kiwający się Żyd, babcia śpiewająca przed domowym ołtarzykiem? Nagromadzenie odpustowych wizerunków Chrystusa jak znaczków pocztowych w klaserze też wywołuje efekt śmieszności. Bardzo łatwo jest udowadniać, że katolicyzm jest odpustowy, płytki i pełen hipokryzji. Czy wystawa w CSW odsłaniała jakąś prawdę o banalności dzisiejszych form wiary? Na takie projekty Centrum Sztuki Współczesnej wydaje nasze pieniądze Nie przyświecała jej raczej analiza fenomenu religijności, odkrywania sacrum, chęć wsłuchania się w przesłanie katolicyzmu, zrozumienia religijności babci śpiewającej...
Maciej Marosz
Jak pan ocenia dziś swój czyn? Zdaję sobie sprawę, że robiłem coś bardzo ważnego. Ale główny cel nie został osiągnięty, ponieważ wiedza o cenzurze PRL, a co gorsza, o cenzurze w III RP wynikającej z dominacji postkomunistycznej formacji, nadal nie jest powszechna. Cenzura działa również dzisiaj, choć na innej zasadzie niż w systemie komunistycznym. Pluralizm mediów nie jest obecnie w stanie przeciwdziałać mechanizmom cenzury. Dlatego ten cel, który zamierzyłem przed 30 laty, jeszcze nie został osiągnięty, gdyż temat cenzury był w III RP tematem tabu. Nie poruszano go w mediach, nie był obecny w przestrzeni publicznej. Wiem tylko o dwóch publikacjach akademickich, zresztą bardzo powierzchownie traktujących temat, bo podchodzących do niego od strony proceduralno-organizacyjnej bądź...
Andrzej Gwiazda
W czasie wyborów Akademia Medyczna postanowiła, by Alinę Pieńkowską zastąpić jakimś „poważnym lekarzem”. Wygospodarowałem kilka godzin i kolejno przekonywałem profesorów, lekarzy i pielęgniarki, że jednak należy wybrać właśnie ją. Po powrocie dowiedziałem się, że pod moją nieobecność Alina usiłowała podmienić mnie na Lisa na stanowisku wiceprzewodniczącego. Kuroń jednak miał stanowczo rację, gdy zarzucał mi nadmierną lojalność. Zeszło na Kuronia. Jego rozmowy z bezpieką analizowałem wcześniej i byłem trochę sfrustrowany, że prowadził je na szczeblu pułkownika. Sądziłem, że wyżej się cenił. W raporcie o WSI czytamy: „Pod legendą przesłuchań, Kuroń spotykał się z gen. Kiszczakiem”. A płk Lesiak treść rozmów spisywał z taśmy. Zamiast podnosić wściekły wrzask w obronie Kuronia, wystarczyło...
W wyprowadzenie zwłok księdza Jerzego Popiełuszki z Białegostoku włączyło się spontanicznie ponad dwieście taksówek i innych samochodów, które nie opuściły konduktu aż do granic miasta. Kierowcy włączyli klaksony i słychać było wycie syren. Ulice były zapełnione ludźmi. Jedni trzymali w rękach zapalone lampki, inni kwiaty, a jeszcze inni płakali lub klęczeli na ulicy, żegnając księdza Jerzego. Większość wznosiła ręce do góry, ukazując znak zwycięstwa. Dodaliśmy: „Chyba że panu prokuratorowi i milicji zależy na tym, aby doszło do większego zbiegowiska”. Przedstawiliśmy swoje życzenia: a) żeby zezwolił na wydanie ciała, b) żeby spowodował otwarcie bramy głównej celem podjazdu naszych samochodów pod prosektorium, c) żeby po złożeniu ciała do trumny mógł przybyć Biskup Ordynariusz...
Przygotowania i koncentracja W ostatniej dekadzie kwietnia 1945 r. Józef Karwowski „Bystry”, dowodzący Narodowymi Siłami Zbrojnymi w powiecie Grajewo, powiadomił dowódcę Obwodu Grajewo AKO por. Franciszka Warzyńskiego „Wawra”, że planuje atak na Grajewo, rozbicie tamtejszego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i uwolnienie przetrzymywanych w nim więźniów. O powyższym „Wawer” zawiadomił dowódcę Rejonu „D” mjr. Jana Tabortowskiego „Bruzdę”, prosząc go o wytyczne w tej sprawie. Ten wyraził zgodę. Dowództwo NSZ zobowiązało się do jej wykonania w ciągu sześciu dni. Okazało się jednak, że z powodu zbyt szczupłych sił i środków NSZ nie były zdolne do takiej operacji. Wobec powyższego mjr Tabortowski zwołał specjalną odprawę. Odbyła się ona na początku maja 1945 r. w zabudowaniach...

Pages