14/2007 NGP

„Ojczyzna” Początku okresu okupacji hitlerowskiej sięgała działalność organizacji niepodległościowej o nazwie „Ojczyzna”. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. członkowie „Ojczyzny” porzucili działalność konspiracyjną i podejmowali pracę zawodową, np. w Poznaniu Zygmunt Wojciechowski zorganizował Instytut Zachodni, którym następnie kierował. Z kolei Jan Jacek Nikisch, który z ramienia „Ojczyzny” był członkiem Rady Jedności Narodowej, pisemnie poinformował członków Rady o swojej rezygnacji z uczestnictwa w jej posiedzeniach. 15 lipca 1945 r. członkowie „Ojczyzny” zebrani na spotkaniu w Poznaniu podjęli decyzję o rozwiązaniu organizacji. Przez lata zapewniali, że nie prowadzili żadnych antykomunistycznych działań. Także w latach 90. Edward Serwański twierdził, że organizację...
„Ojczyzna” Początku okresu okupacji hitlerowskiej sięgała działalność organizacji niepodległościowej o nazwie „Ojczyzna”. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. członkowie „Ojczyzny” porzucili działalność konspiracyjną i podejmowali pracę zawodową, np. w Poznaniu Zygmunt Wojciechowski zorganizował Instytut Zachodni, którym następnie kierował. Z kolei Jan Jacek Nikisch, który z ramienia „Ojczyzny” był członkiem Rady Jedności Narodowej, pisemnie poinformował członków Rady o swojej rezygnacji z uczestnictwa w jej posiedzeniach. 15 lipca 1945 r. członkowie „Ojczyzny” zebrani na spotkaniu w Poznaniu podjęli decyzję o rozwiązaniu organizacji. Przez lata zapewniali, że nie prowadzili żadnych antykomunistycznych działań. Także w latach 90. Edward Serwański twierdził, że organizację...
Agent donosi Ponieważ J. Duliniec wyjechał wkrótce do pracy w Opocznie (województwo łódzkie), pracami organizacji faktycznie kierował Bantle, który w tym czasie był studentem Uniwersytetu Poznańskiego i z tego powodu poważna część aktywnej działalności KZPP miała miejsce na terenie Poznania. Tymczasem w grudniu 1949 r. o istnieniu podziemnej organizacji dowiedział się Kazimierz Kamiński, który mieszkał wówczas w miejscowości Lipiany (województwo szczecińskie). W rzeczywistości był on agentem o ps. „Szymura” zwerbowanym przez referat V PUBP w Lipianach. Za pośrednictwem Moniki Kamionkówny (nieświadomej faktu, że był to współpracownik UB), „Szymura” skontaktował się w styczniu 1950 r. na terenie Poznania z Bantle. Szczegółowe sprawozdanie z pierwszego pobytu w Poznaniu „Szymura”...

Pages