14/2007 NGP

Maciej Rybiński
Spełnione są wszystkie przesłanki mogące prowadzić do gospodarczej stagnacji, a nawet zapaści, i prawdę mówiąc, trudno w tej sytuacji znaleźć racjonalne wyjaśnienie polskiego sukcesu. Poza zaniechaniem polityków, które bywa grzechem na równi z haniebnymi czynami, ale które może też, jak widać, okazywać się cnotą. Zaniechania nie da się w tak istotnej politycznie sferze jak gospodarka i system socjalny praktykować zbyt długo. Będziemy mieli za chwilę za sobą to wszystko, czemu poświęcił się PiS po dojściu do władzy – lustrację, likwidację WSI, dekomunizację i odbudowanie świadomości historycznej. Rząd zajmie się gospodarką i sprawami socjalnymi. Oczekują tego i koalicjanci, i zaplecze wyborcze. Decyzje, jakie będą podejmowane, nie są wbrew pozorom ani ekonomiczne, ani tym bardziej...
Zofia Komeda Trzcińska
Swoją ostatnią kampanię zaplanował starannie. Celował w bieszczadzkie klejnoty. Czyli najpierw w Muczne, a potem w Tarnawę. Na Mucznem w początkach świetności Gierka wybudowano hotel dla robotników. Z typową dla tego czasu przesadą. Pokoje z WC, łazienki, wielka stołówka, wspaniała kuchnia, a w recepcji mozaiki – liryczne, leśne sceny myśliwskie. A Muczne to kompletne odludzie, kiedyś była to wielka wieś, zostały chaszcze i nazwa. No i hotel. Pułkownik wkroczył. Klasa robotnicza, zapewne na skutek własnych postulatów, wylądowała w barakach z pryczami, gdzie w ramach doskonalenia obronnego nosiła sobie wodę w wiaderkach, budził ją deszcz, mróz usypiał, a ogrzewała się gromkimi brawami. A hotel? Hotel pozostał do dyspozycji. Do dyspozycji Pana Pułkownika. A potem zaczął piąć się wyżej,...
Dariusz Jarosiński
Czy zatem Tatarzy mieszkający w Polsce uważają się za mniejszość narodową? Trudno generalizować. Jedni uważają się za mniejszość etniczną – Tatarów polskiego pochodzenia, inni za Polaków tatarskiego pochodzenia, a jeszcze inni za Tatarów. Opcje są różne. Jak liczna jest mniejszość tatarska w Polsce? Do roku 1945 Tatarzy zamieszkiwali głównie tereny dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, niegdysiejsze ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego. W granicach obecnej Polski osadnictwo tatarskie zajmowało niewielki obszar dwóch wsi na Podlasiu – Bohoniki i Kruszyniany. Dane ze stycznia 1939 r. podają liczbę 6006 osób narodowości tatarskiej wyznania muzułmańskiego w granicach Rzeczypospolitej. Po 1945 r. setki rodzin tatarskich wyjechały przed sowietami z Wileńszczyzny,...
Szli drogą profesor Maruzek i profesor doktor habilitowany Zaszik, każdy myślał o innym fragmencie rzeczywistości, niewiele do siebie mówili, bo i po co i o czym mieliby rozmawiać. – Do widzenia kolego – znowu niespodziewanie odezwał się Maruzek i równie niespodziewanie odwrócił się i skręcił w las. Profesor doktor habilitowany Zaszik nawet go nie usłyszał. Przez chwilę co prawda zdawało mu się, że kolega coś powiedział, ale przecież wiadomo, że to deszcz i wiatr płatają takie figle. A profesor Maruzek nie pomny na pełne mądrości słowa kolegi Zaszika szedł coraz głębiej w las. Zgodnie z powszechnie znaną prawdą, że im dalej w las, tym więcej drzew, a w związku z tym coraz ciemniej, profesor szedł w gęstniejącym mroku, ale prawdę mówiąc nawet tego nie zauważył. Nie dostrzegł nawet...
Feminizm, czyli nieszczęście kobiet Gdyby nie zasada, iż nie należy cytować ani trawestować zbrodniarzy, można by rozpocząć tak: Kiedy słyszę słowo feminizm, odbezpieczam rewolwer. Takie stwierdzenie byłoby jednak przesadą, bo nie sądzę, by ktokolwiek odczuwał potrzebę strzelania do feministek. Wystarczy, że one same „załatwiają” kobiecość jako coś pięknego, delikatnego i subtelnego. Do grona takich egzekutorek dołączyła Inga Iwasiów, autorka zbioru opowiadań „Smaki i dotyki”. Feminizm to dość nieszczęsny wynalazek, odbierający kobiecie bardzo dużo. Jeżeli dla wyrażenia istoty kobiecości potrzeba innej kategorii niż ogólnoludzki humanizm, to czyż nie jest to forma dyskryminacji? – tak, dyskryminacji, nie wyróżnienia! Bo albo feminizm zawiera się w uniwersum humanizmu, więc nie...

Pages