13/2007 NGP

Piotr Lisiewicz i Marcin Wolski wraz z naszą sekretarką Moniką Chabior Jacek Kurski bawił się z nami prawie do rana Krzysztof Wyszkowski i Maciej Rybiński oblegani przez dziesiątki gości Jacek Kwieciński wśród laureatów Stały bywalec naszych imprez Andrzej Sośnierz
Jak kwiat w promieniach słońca W pewnej szkole podstawowej pani pedagog borykała się z chłopcem nadpobudliwym ruchowo. Od pierwszej klasy sprawiał on kłopoty wychowawcze. Miał rozpoznane ADHD, a w domu był wychowywany bezstresowo. Pani pedagog akceptowała metody matki, ponieważ zgodnie z aktualnie obowiązującymi w pedagogice teoriami uważała, że największym problemem dzieci nadpobudliwych jest niska samoocena i brak akceptacji ze strony otoczenia. Napisała na ten temat nawet książkę, bardzo poetycką. Przedstawiła w niej przyczyny, objawy i sposoby postępowania z dzieckiem z ADHD. Zalecenia były jasne – należy bezwarunkowo kochać i wspierać rozwój małego człowieka, a on pod wpływem akceptacji i uczucia rozwinie się, tak jak rozwija się kwiat w promieniach słońca. W czwartej klasie...
Sprawa oskarżonego o łapówkarstwo dr. Mirosława G. warta jest zapamiętania, niezależnie od wyroku, jaki zapadnie przed sądem. Niezależnie od tego, czy potwierdzą się zarzuty mówiące o możliwości dokonania morderstwa. Dzień, w którym dokonano zatrzymania doktora w szpitalu MSWiA w Warszawie, otworzył nowy etap politycznego starcia. W tym dniu opozycja porzuciła – i tak słabe i mętne, ale jednak istniejące – obietnice przeprowadzenia lepszych niż pisowskie reform. Od tego dnia spór jest ustawiony dużo bardziej wulgarnie i prosto, a przez to i brutalniej: ludzie biegający bez opamiętania i zatrzymujący bez specjalnych dowodów „członków salonu” z jednej strony – kontra tenże salon z drugiej. Nieprzypadkowo włączam tu kategorię pojęciową wymyśloną i skodyfikowaną przez Waldemara Łysiaka....
Próby podporządkowania PSKO władzom Gdy władzom w Grodnie nie udało się umieścić na czele polskiej organizacji osoby im oddanej, wówczas zaczęły czynić próby skłonienia prezesa PSKO Tadeusza Gawina do podporządkowania się im i wykonywania ich poleceń. Gdy to się nie powiodło, postanowiono usunąć go ze stanowiska przy pomocy jego dowództwa wojskowego. Te zachowania władzy sowieckiej wobec prezesa PSKO pokazują, że od samego początku działalności organizacji była ona pod czujnym okiem władzy. Świadectwem ingerencji władz w działalność stowarzyszenia Polaków było również to, że nie pozwolono Gawinowi wejść do parlamentu białoruskiego, w którym miał zamiar bronić interesów narodowych. Zainteresowanie i ingerencja władzy i KGB w sprawy Polaków szczególnie nasiliły się przed zjazdem...
Aż tu niespodzianka! Przypadkiem okazało się, że w Głównym Nurcie środków masowego przekazu mają prawo do swej opowieści nie tylko ofiary zamachu na World Trade Center, azjatyckiego tsunami czy tajfunu w Nowym Orleanie. TVP Polonia, towar eksportowy, a po trosze listek figowy coraz bardziej komercjalizującej się telewizji publicznej, wyemitowała film Ewy Szprynger i Mirosława Chojeckiego „A zaczęło się wszystko na Kresach...”. W tym dokumencie z 2005 r. pojawili się m.in.: abp Henryk Gulbinowicz, profesorowie Anna Czekanowska, Hanna Świda-Zięba i Kazimierz Żygulski, Zofia Helwing, Andrzej Wat oraz Wojciech Dzieduszycki, o którego agenturalnych zatrudnieniach wówczas jeszcze nie wiedziano. Ponieważ dane mi było poznać poprzez żywą tradycję dzieje wielu rodzin ze wschodu Rzeczypospolitej, a...

Pages