Świat

Antoni Rybczyński
W polityce wewnętrznej Putin ogłosił „demokrację sterowaną” – model rządów, w którym z roku na rok jest coraz mniej „demokracji”, a coraz więcej „sterowania”. Parlament zamienił się w klakę zatwierdzającą decyzje Kremla. Nie ma już wolnych, powszechnych wyborów gubernatorów, powstała równoległa do regionalnej struktura okręgów rządzonych przez kremlowskich namiestników. Ogólnokrajową sieć ma mieć też nowa superstruktura – Narodowy Komitet Antyterrorystyczny, który będzie miał prawo ingerować w pracę każdego urzędu federalnego, regionalnego czy samorządowego. Przypomina to Związek Sowiecki, kiedy na szczeblu lokalnym obok władz partyjnych działały miejscowe struktury KGB. Realnych przeciwników Kreml nie ma, bo wszyscy aktywni uczestnicy życia politycznego są w różny sposób i w różnym...
Krystyna Grzybowska
Narody uciemiężone przez komunistyczne dyktatury marzyły o Unii Europejskiej jak o raju, do którego z woli wielkich mocarstw, w tym także europejskich, nie miały wstępu. Po wojnie dokonano zbrodniczego podziału Europy, zbrodniczego, gdyż największe ofiary tej wojny zostały dodatkowo poniżone przypisaniem ich do Związku Sowieckiego. Tymczasem sprawcy największych zbrodni w historii świata, Niemcy, zbierały owoce amerykańskiego planu Marshalla i wspólnego wysiłku zwycięskich sił alianckich na rzecz odbudowy demokracji i dobrobytu na Zachodzie. Rezultatem tych wysiłków był niemiecki cud gospodarczy i stosunkowo szybkie zaleczenie wojennych ran w pozostałych, niekomunistycznych krajach.  Marzenie o powrocie do sytej, demokratycznej Europy spełniło się po blisko sześćdziesięciu latach...

Pages