Świat

Krystyna Grzybowska
Hiltrud Schröter, socjolog niemiecki, autorka studium o islamie i migracji muzułmanów oraz książki zatytułowanej „Prawo Allacha”, twierdzi, że religia ta ma dwie twarze. Za swoje poglądy i ostrą krytykę otrzymała pogróżki ze strony jednej z islamskich sekt. W wywiadzie dla gazety niemieckiej „Die Welt” wskazała na odmienne traktowanie równouprawnienia i równości w obu kulturach. Islam jest systemem totalnym i totalitarnym. To nie jest tylko religia, lecz także polityka. Szariat – prawo islamskie – mówi, że Allach jest najwyższym prawodawcą, a jego prawa zawarte są w Koranie. A w nim ów bóg z jednej strony nawołuje do pokoju i tolerancji, z drugiej zaś obiecuje raj każdemu, kto z użyciem przemocy walczy z niewiernymi. Na tej kluczowej zasadzie islamu opiera się terroryzm – twierdzi autorka...
Tomasz Terlikowski
Odwołanie z funkcji metropolity moskiewskiego abp. Tadeusza Kondrusiewicza, akceptacja patriotycznych biskupów chińskich czy powtarzająca się kilkakrotnie odmowa spotkania papieża z Condoleezzą Rise – to tylko niektóre z sygnałów, jednoznacznie pokazujących, że Stolica Apostolska zdecydowała się na zmianę dotychczasowej polityki wschodniej. Miejsce ostrożnego, ale konsekwentnego kursu Jana Pawła II – który, prowadząc rozmowy ekumeniczne z prawosławnymi czy próbując pojednać się z Kościołem patriotycznym w Chinach, nie zapominał o katolikach, którzy pozostali wierni Rzymowi – zastępuje polityka ustępstw, dialogu i rozmów ponad głowami ofiar. A wszystko usprawiedliwiane jest koniecznością duszpasterską, względami dyplomatycznymi oraz głębokim (i – nie ma co ukrywać – uzasadnionym) papieskim...
Krystyna Grzybowska
Dał się poznać na długo przed wyborami prezydenckimi swoją zdecydowaną i chwilami bezkompromisową postawą wobec wybryków kolorowej młodzieży z przedmieść Paryża, palącej tysiące samochodów i budynki użyteczności publicznej. Nazywał przestępstwo po imieniu. Wzburzyło to francuską lewicę, ale nie przeszkodziło w zwycięstwie wyborczym. Dziś Sarkozy cieszy się we Francji ogromną popularnością, a szeregi jego przeciwników rzedną lub zwyczajnie słabną. Po rezygnacji de Gaulle’a w 1969 r. Le Grand Nation (wielki naród francuski) długo czekał na wielkiego prezydenta. Ci, którzy przyszli po de Gaulle’u, nie wyróżnili się niczym szczególnym, poza tym, że każdy z nich postawił sobie za życia jakiś pomnik. Ku pamięci. Dwaj ostatni – socjalista Francois Mitterrand i centroprawicowiec Jacques Chirac...
Krystyna Grzybowska
W tych realiach toczy się wewnątrz Wspólnoty walka o dominację i o narzucenie państwom członkowskim jedynie słusznych praw i obowiązków, więcej, właściwych poglądów opracowanych przez brukselskich biurokratów. W tym kontekście starania Polski, aby decyzje w UE były podejmowane możliwie najbardziej demokratycznie, zostały uwieńczone sukcesem. Do 2017 r. obowiązywać będzie niezwykle dla nas korzystny system nicejski. Potem wejdzie w życie przeforsowany przez największe państwa system podwójnego liczenia. Ten nie jest już tak korzystny, ale pozostaje jeszcze mechanizm z Joaniny, który pozwala małej grupie państw blokować decyzje Unii przez „rozsądny czas”. W Lizbonie polska minister spraw zagranicznych Anna Fotyga słusznie zrezygnowała z żądania określenia czasu blokowania (według wstępnego...
Upadki i wzloty polskiej polityki pomocowej Jeszcze w okresie rządów AWS (1998–1999) rozpoczęto program rządowy wsparcia przemian demokratycznych w krajach postsowieckich. Uruchomiono m.in. działalność Fundacji „Wiedzieć Jak”, przez którą w ciągu kilku lat przewinęły się setki przedstawicieli elit politycznych z krajów wschodnich, z którymi wspólnie pracowano nie tylko nad projektami reform w ich krajach, ale przede wszystkim utrwalano infrastrukturę kontaktów osobistych z wieloma polskimi środowiskami. W 2003 r. fundację zamknięto. Teoretycznie z powodu braku środków budżetowych. W istocie formacja Leszka Millera wolała nie drażnić Moskwy poprzez aktywność w takich krajach, jak Ukraina, Gruzja, Białoruś, Mołdowa, które nadal są traktowane jako „rosyjskie terytorium kanoniczne”,...

Pages