Ostatnie słowo

Tomasz Sakiewicz
Niezależnie od tego, ile te utopie dostarczą nam problemów, upadną. Stanie się tak, gdyż nie uwzględniają specyficznie ludzkich mechanizmów działania. Odrzucają jako nieracjonalne, wręcz wstydliwe, potrzeby więzi emocjonalnych i chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Systemy oparte na takim myśleniu muszą zginąć właśnie jako mniej efektywne. Najlepiej użyty helikopter nie będzie dobrą koparką, a najlepiej wyćwiczony człowiek nie będzie tak wydajnym pracownikiem czy żołnierzem, jak ten, który ma silną motywację, przekraczającą wszystko, co może zaspokoić jego prymitywne potrzeby. Człowiek, opierając się na wyższych potrzebach, poświęci swoją wygodę, a czasem zaryzykuje życie dla społeczności, w której funkcjonuje. Człowiek – istota wspólnotowa Łatwo pomylić wspólnotę ze stadem....

Pages