Ostatnie słowo

Tomasz Sakiewicz
Jak rodziła się nasza kultura? To pytanie nie stwarza dzisiaj historykom problemu. Wiemy, ile w niej było pogańskich zdobyczy Grecji i Rzymu. Znamy wkład judaizmu zarówno tego przed Chrystusem, jak i w czasach, gdy Żydzi zaczęli masowo pojawiać się w Europie. Sporo wiemy o wpływach Wschodu. Łącznikiem nowo tworzącej się kultury stało się chrześcijaństwo. Z jednej strony czerpało ono ze wszystkich starych kultur i cywilizacji, z drugiej, poddawało je własnej obróbce, nadając zupełnie nowe treści. Już po upływie kilkuset lat od śmierci Chrystusa ton Europie nadawali twórcy, myśliciele i przywódcy identyfikujący się z chrześcijaństwem. Przemianie uległa wizja społeczeństwa i państwa, inaczej myślano o prawach człowieka, likwidując np. niewolnictwo. Zmieniły się nawet wzory estetyczne i...
Tomasz Sakiewicz
Frankenstein, czyli średnia wyciągnięta z całej społeczności Co jest motorem ewolucji mediów? Przede wszystkim to, co staje się motorem ewolucji wszystkich innych dziedzin: specjalizacja. Każdy człowiek będzie tworzył przestrzeń do publikacji przede wszystkim dla siebie. Na takie media mamy też zapotrzebowanie ze strony odbiorców. Koszt produkcji tego typu medium (np. bloga) jest dzisiaj bliski zeru. Drugą specyficzną cechą ewolucji medialnej jest uczestnictwo w tworzeniu. Ta niezwykła potrzeba, szczególnie silna u człowieka, staje się nowym rodzajem płodności, przedłużania trwania swojego gatunku i poszerzania własnego ego na cybermedialny świat ludzi. Wpływ czytelnika na duże koncerny jest ograniczony. Kontakt odbiorcy z dinozaurem odbywa się głównie poprzez pracownie badawcze. Te...
Tomasz Sakiewicz
Niezależnie od tego, ile te utopie dostarczą nam problemów, upadną. Stanie się tak, gdyż nie uwzględniają specyficznie ludzkich mechanizmów działania. Odrzucają jako nieracjonalne, wręcz wstydliwe, potrzeby więzi emocjonalnych i chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Systemy oparte na takim myśleniu muszą zginąć właśnie jako mniej efektywne. Najlepiej użyty helikopter nie będzie dobrą koparką, a najlepiej wyćwiczony człowiek nie będzie tak wydajnym pracownikiem czy żołnierzem, jak ten, który ma silną motywację, przekraczającą wszystko, co może zaspokoić jego prymitywne potrzeby. Człowiek, opierając się na wyższych potrzebach, poświęci swoją wygodę, a czasem zaryzykuje życie dla społeczności, w której funkcjonuje. Człowiek – istota wspólnotowa Łatwo pomylić wspólnotę ze stadem....

Pages