Idee

Anna Woźniak
Właśnie z taką nową strategią modyfikacji wizerunku i opakowania mamy do czynienia w przypadku sfatygowanego produktu zwanego socjalizmem. Sprzedawany był już pod hasłem „naukowości” walczącej z religijnym zabobonem czy „rewolucyjności” prowadzącej do powszechnej emancypacji. Obecny wizerunek lewicy odwołuje się do zgoła odmiennych konotacji. Lewica „postsekularna” We wstępie do powieści Stanisława Brzozowskiego „Płomienie”, wydanej niedawno nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej, Sławomir Sierakowski prezentuje wizję moralności promowaną przez „nowoczesną polską lewicę”: „Dziś mamy – nie tylko w Polsce, ale na całym świecie – stojących naprzeciw siebie liberalnych cyników i religijnych fundamentalistów. Slavoj Žižek celnie zauważa, że łączy ich jedna wspólna cecha: jedni i drudzy...
Jarosław Sellin
Naród Lech Kaczyński opowiadał się za dalszym istnieniem „narodu” jako kategorii politycznej i punktu odniesienia dla politycznej działalności. Uczucia patriotyczne rezerwował właśnie dla pojęcia „narodu” i jego organizacji politycznej, czyli „państwa”. Lech Kaczyński nie był nacjonalistą, nie był też narodowcem w rozumieniu polskiej tradycji ruchu narodowego, ale uznawał wartość moralną, emocjonalną i historyczną poczucia narodowego. Jako wspólnota wartości, kultury i historii naród „jest wspólnotą równie naturalną jak rodzina”. Jest najszerszą wspólnotą, z jaką człowiek potrafi się identyfikować. Dlatego nie uważał, że naród można zastąpić „społeczeństwem obywatelskim”. Pojmował naród tak, jak prymas Stefan Wyszyński, jako „wspólnotę pokoleń”: tych żyjących teraz; tych, które odeszły...
Mateusz Matyszkowicz
Pięć postaw Trudno się temu dziwić. Skupmy się teraz na jednym z aspektów tego zapętlenia i jego ideowych konsekwencjach. Jest bowiem takie pojęcie, bez którego trudno znaleźć właściwy stosunek do Rosji. W zasadzie to za jego pomocą definiujemy nasze relacje. Chodzi oczywiście o suwerenność, a przede wszystkim ten jej wymiar, który nazywamy podmiotowością, czyli zdolnością formułowania i realizowania celów w relacjach z innymi państwami. A więc badając rozmaite możliwe ujęcia stosunku Polaków do Rosjan, otrzymamy także pełny zestaw możliwych ujęć podmiotowości. Postawa pierwsza: podmiotowość własna potrzebuje wsparcia ze strony podmiotowości silniejszej. A zatem, by odegrać ważną rolę w stosunkach z innymi państwami, należy wesprzeć się większą siłą, silniejszym partnerem i jego...
Anna Woźniak
Święty Tomasz z Akwinu twierdził, że „to, co samo z siebie jest przeciwstawne, nie jest przeciwstawne w umyśle: jednym pojęciem poznawczym ogarnia on bowiem rzeczy przeciwstawne, jako że jedna jest rozumiana przez drugą”. Myślenie kategoriami przeciwieństw odbywa się na poziomie wyobrażeniowym. Zrozumienie motywów działania konkretnego człowieka wymaga zaangażowania intelektualnego. Dlatego twierdzenie św. Tomasza powinno stanowić naukę dla osób, które niestrudzenie podejmują temat istnienia dwóch wrogich sobie grup w polskim społeczeństwie. Zrozumienie faktów prowadzi prostą drogą do dezintegracji wyobrażeń o „plemionach” i może stać się pierwszym krokiem jednoczącym społeczeństwo wokół idei prawdy. Dyskusja operująca kategoriami „plemion” niewiele wnosi do jej poznania. Znacznie...
Małgorzata Matuszak
Myślenie dla prawdy i dobra Myślenie wtedy jest godne, gdy godzi w prawdę i dobro. Prawda jest celem myślenia. Myśli się dla prawdy i w imię prawdy, w jej poznawaniu wypełnia się funkcja myślenia, każdego, niezależnie od tego, czy na względzie mamy myślenie – wedle klasycznego jego podziału – teoretyczne, praktyczne czy wytwórcze. Trudność prawdy związana jest przede wszystkim z trudem jej zdobywania, a zatem – z trudnością samego myślenia. Pojęcie prawdy odnosi się do myśli-sądu, wyrażonej w zdaniu orzekającym, które stwierdza istnienie czegoś, co rzeczywiście istnieje, bądź odmawia tego istnienia. Mówi prawdę ten, kto mową swą odsłania, jak rzeczy naprawdę się mają. Nie można jednak pojęcia prawdy ograniczać tylko do sfery sądów. Odnosi się ona także do rzeczywistości, którą...

Pages