Wojciech Fałkowski

Jestem w pewnym sensie świadkiem kluczowym, mimo że jednej strony. Powiem zaraz o czymś, o czym chyba dwa razy mówiłem dziennikarzom „Gazety Wyborczej”, jak zgłosili się do mnie po wywiad. Później przestali to robić. Komitet Obrony Robotników został wymyślony przez Antoniego Macierewicza. Organizatorem akcji pomocy – rozumianej jako wstęp do szerszego działania politycznego – pomysłodawcą zarówno idei, jak i inicjatorem KOR-u, był Antoni Macierewicz. To on na początku lipca – choć nie posłużył się nazwą – nakreślił generalną koncepcję organizacji korowskiej. Mogę to powtórzyć zgodnie z moją najlepszą wiedzą. […] Ja to wiem, bo do mnie w tej sprawie przyszedł. Drugą osobą, która – jeśli chodzi o środowisko „Czarnej Jedynki” i Gromady – w tej rozstrzygającej rozmowie uczestniczyła, był...