Włodzimierz Bączkowski

Włodzimierz Bączkowski
Nie jesteśmy jednak, wzorem naszych antagonistów, tajnymi pesymistami i twierdzimy, że procesy te są u kresu swoich możliwości rozwojowych i rychło rozpoczną cofanie się w kierunku punktów wyjściowych. Czyli procesy rozkładowe, przede wszystkim w Rosji (a później i w innych krajach – zbyt daleko sięgających w maksymalizmie) są tymi zjawiskami, które załamując tradycyjną krzywą kurczenia się Polski i wzrastania sąsiadów, uratują Polskę od zagłady. [...] Dał nam przykład Bonaparte (i Hannibal) Prometeizm polski jest więc ideą rozszerzenia szczupłej, polskiej bazy mobilizacyjnej na dawne historyczne obszary wpływów polskich, celem ewentualnego sprzęgania działań wyzwoleńczych słowiańskich mniejszości polskich i ludów ZSSR z polską akcją obronną. Prometeizm polski jest również...
Włodzimierz Bączkowski
Nawrót do tradycji w Sowietach ma swoją długą historię. Ujawnił się on wkrótce po rewolucji październikowej na skutek zagrożenia Rosji ze strony zewnętrznych przeciwników. Wojna polska-sowiecka r. 1920 i wyprawa kijowska Józefa Piłsudskiego wywołały w kołach bolszewickich liczne odruchy patriotyczno-nacjonalistyczne. Kreml zaapelował wówczas do rosyjskich uczuć narodowych, a wielu białych oficerów z generałami Brusiłowem, Boncz-Brujewiczem, płk. Swieczynem oddało się do dyspozycji dowództwa czerwonej armii. Zakończenie wojny z Polską wywołało wybuch patriotycznego uniesienia z powodu uratowania zachodnich prowincyj państw. I tak dziennik „Izwiestia” w nrze 185 z dnia 19 XII 1920 r. zamieścił charakterystyczną balladę o Rosji, pisaną w duchu narodowo-mocarstwowym. Tak dziś odbudowany...
Włodzimierz Bączkowski
Moskwa z reguły podbijała narody bądź znajdujące się w stanie kompletnego upadku, bądź też nie stawiające większego oporu. Momentem najbardziej zastanawiającym jest fakt, że najmniejszy opór na długo zatrzymywał zwycięski podbojowy pochód Rosji, a najmniejszy, lecz prężny i zdrowy moralnie ośrodek państwowo-narodowy umiał trzymać w szachu o wiele potężniejszą Moskwę. W. Iwan, głęboki myśliciel rosyjski, pisał: „Zawojewanija wsiegda byli dla nas ekwiwalentom gosudarstwiennoj siły”. Gen. Kuropatkin w swym dzienniku oblicza, że w ciągu ostatnich lat Rosja prowadziła długi szereg wojen, ciągnących się w sumie 128 lat – z tej liczby wojny mające na celu rozszerzenie granic Rosji trwały w sumie 101 lat. Wojen obronnych prowadzono w tym czasie tylko cztery i trwały one w sumie zaledwie 4 i...